hr logo
Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
slider title logo 1

ПОЛА ВЕКА АКАДЕМСКОГ РАЗВОЈА
1965 - 2015
slider title logo 2
slider title background
Image not available
Image not available

ОСНИВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ. СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА


Оснивање првих факултета у Нишу (у саставу Универзитета у Београду): Медицинског , Правно-економског и Техничког (са Архитектонским, Грађевинским, Електронским и Машинским одсеком)

Image not available
Image not available

ОСНИВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА”


Универзитетска библиотека "Никола Тесла" у Нишу је научна библиотека, чији фонд покрива потребе свих студијских група Универзитета у Нишу. Основана је 18. маја 1967. године, а од 1978. године носи име Николе Тесле.

Image not available
Image not available

ОСНОВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ


Eлектронски одсек Техничког факултета прерастао у
Електронски факултет


Image not available
Image not available

ОСНОВАНИ ЕКОНОМСКИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Економски одсек Правно-економског факултета прерастао у Економски факултет, а Правни одсек у Правни факултет.

ПОЧЕТАК ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Издата прва три уџбеника универзитетских професора.
Више о издавачкој јединици...

Image not available
Image not available

ОСНОВАНИ ГРАЂЕВИНСКИ, МАШИНСКИ И ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ


Грађевински одсек Техничког факултета прерастао у Грађевински факултет, а Машински одсек у Машински факултет. Осниван Филозофски факултет са 7 наставних група.

Image not available
Image not available

КОНСТИТУИСАЊЕ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ


Факултет заштите на раду
Image not available
Image not available

ПОКРЕНУТО ПУБЛИКОВАЊЕ ПРВОГ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ НАУЧНОГ ЧАСОПИСА


Покренуто публиковање првог универзитетског научног часописа „Марксистичке теме", који данас излази под називом „Теме"


Image not available
Image not available

ОСНОВАН ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ


Основан Технолошки факултет у Лесковцу, са Биохемијским и Текстилним одсеком
Image not available
Image not available

ОСНОВАН НАУЧНИ ЧАСОПИС „FACTA UNIVERSITATIS"


Основан научни часопис „Facta Universitatis" који се без прекида публикује до данас (14 независних серија из различитих научних области)Image not available
Image not available

ФОРМИРАН ЈУНИС


Формиран рачунарско-информациони центар ЈУНИС (Jединствени Универзитетски Наставно-Научни Информациони Систем)

Image not available
Image not available

ОСНОВАН ЦЕНТАР ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА САНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ


Српска академија наука и уметности и Универзитет у Нишу основали су Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу.


Image not available
Image not available

ОСНОВАН УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ


Основан Учитељски факултет у Врању
Image not available
Image not available

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ


Грађевински факултет поново уводи студије архитектуре и 1998. године мења назив у Грађевинско-архитектонски факултетImage not available
Image not available

ОСНОВАНИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСЊПИТАЊА ФАКУЛТЕТА


Основан Природно-математички факултет, издвајањем три студијске групе из састава Филозофског факултета. Основан Факултет физичке културе (од 2006. године Факултет спорта и физичког васпитања), издвајањем ове студијске групе из састава Филозофског факултета

Image not available
Image not available

ОСНОВАН ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ


Основан Факултет уметности, издвајањем две студијске групе из састава Филозофског факултета; Факултет започиње с радом 2003. годинеImage not available
Image not available

УВЕДЕН ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРЕНОСА БОДОВА (ЕСПБ)


ЕСПБ – скраћеница за Европски систем преноса бодова (енгл. European Credit Transfer System - ECTS).

Image not available
Image not available

КОНСТИТУИСАЊЕ ПРВОГ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА


Студентски парламент Универзитета у Нишу је орган Универзитета преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе.

Image not available
Image not available

ПРВА АКРЕДИТАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ


Универзитет у Нишу је први пут акредитован 31.01.2009.године у оквиру трећег циклуса акредитације високошколских установа Србије, у којем су акредитовани и универзитети у Београду и Новом Саду..


Image not available
Image not available

ОСНОВАН АЛУМНИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ КАО ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА


Сарадња путем Алумни центра подразумева повезивање појединаца, научних, образовних институција, привредних фирми и других установа са циљем да се иницира и поспеши сарадња, омогуће најразличитији видови пословне размене и институционалног повезивања..

Image not available
Image not available

ФОРМИРАНЕ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ


Мултидисциплинарни студијски програми обухватају материју из две или више области из истог или различитих научних поља. Овакви студијски програми се могу организовати у оквиру студија сва три нивоа и обе врсте високог образовања – академских и струковних студија.

Image not available
Image not available

ЛОГО ЗА ИЗВРСНОСТ У ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РЕСУРСА


Европска комисија је Универзитету у Нишу доделила посебан лого за Изврсност у области истраживачких ресурса који је свечано уручен на прослави у Бриселу.ОСНИВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ. СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА

Image not available
Image not available

ОСНИВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА”

Image not available
Image not available

ОСНОВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Image not available
Image not available

ОСНОВАНИ ЕКОНОМСКИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
ПОЧЕТАК ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Image not available
Image not available

ОСНОВАНИ ГРАЂЕВИНСКИ, МАШИНСКИ И ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Image not available
Image not available

КОНСТИТУИСАЊЕ ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Image not available
Image not available

ПОКРЕНУТО ПУБЛИКОВАЊЕ ПРВОГ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ НАУЧНОГ ЧАСОПИСА

Image not available
Image not available

ОСНОВАН ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Image not available
Image not available

ОСНОВАН НАУЧНИ ЧАСОПИС „FACTA UNIVERSITATIS"

ФОРМИРАН ЈУНИС

ОСНОВАН ЦЕНТАР ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА САНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ОСНОВАН УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕРАСТА У ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВАНИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

ОСНОВАН ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

УВЕДЕН ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРЕНОСА БОДОВА (ЕСПБ)

КОНСТИТУИСАЊЕ ПРВОГ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

ПРВА АКРЕДИТАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ОСНОВАН АЛУМНИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ КАО ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

ФОРМИРАНЕ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ

ЛОГО ЗА ИЗВРСНОСТ У ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РЕСУРСА

На факултетима Универзитета у Нишу, на свим нивоима студија, у школској 2014/2015. години  студира  28207 студенaта. Од поменутог броја на основним струковним, основним академским и интегрисаним студијама  23020 студенaтa, од чега  су 62  страна држављана (највише из Грчке 18, потом Црне Горе,  Републике Српске и Ирака  по 7 студената, Македоније 5, Јордана и Бугарске по 4, по 2 из Немачке, Хрватске и Швајцарске и по један студент из  Либије, Румуније, Аустрија, Палестине и Уједињених Арапских Емирата).
calender icon 2014/2015

28207 студенaта

1 студената

Студије првог степена

основне академске, основне струковне

3854 студената

Студије другог степена

дипломске академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске

1333 студената

Студије трећег степена

докторске академске

 

 
Мастер академске  студије похађа 2470, специјалистичке струковне студије 45, специјалистичке академске студије 1 и  докторске академске студије 1333 студента. Магистарске студије, по старом програму,  похађа 1338  последипломаца.  Наставу на Универзитету изводи 1639 наставника и сарадника.

Од оснивања до школске 2013/2014. године  на Универзитету у Нишу дипломирало је 62375 студената, од тога  1366 страних држављана. Академски назив магистра наука стеклa су  2544 последипломца, а одбрањено je и 1712  докторских  дисертација.

Универзитет у Нишу је први пут акредитован 31.01.2009.године у оквиру трећег циклуса акредитације високошколских установа Србије, у којем су акредитовани и универзитети у Београду и Новом Саду.  Након пет година, спроведен је нови поступак акредитације,  а  Одлуку о акредитацији Универзитет у Нишу је добио 14.11.2014. године.

У складу са Законом о високом образовању, одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије aкредитовни су и факултети Универзитета у Нишу.

 

Универзитет у Нишу у свом саставу има 13 факултета

gradjevinsko-arhitektonski-fakultet

Грађевинско-архитетктонски факултет

основан 1960

САЗНАЈ ВИШЕ...
ekonomski-fakultet

Економски факултет

основан 1960

САЗНАЈ ВИШЕ...
elektronski-fakultet

Електронски факултет

основан 1960

САЗНАЈ ВИШЕ...
masinski-fakultet

Машински факултет

основан 1960

САЗНАЈ ВИШЕ...
medicinki-fakultet

Медицински факултет

основан 1960

САЗНАЈ ВИШЕ...
pravni-fakultet

Правни факултет

основан 1960

САЗНАЈ ВИШЕ...
prirodno-matematicki-fakultet

Природно-математички факултет

основан 1999

САЗНАЈ ВИШЕ...
tehnoloski-fakultet

Технолошки факултет

основан 1979

САЗНАЈ ВИШЕ...
uciteljski-fakultet

Учитељски факултет

основан 1993

САЗНАЈ ВИШЕ...
fakultet-zastite-na-radu

Факултет заштите на раду

основан 1972

САЗНАЈ ВИШЕ...
fakultet-umetnosti

Факултет уметности

основан 2002

САЗНАЈ ВИШЕ...
dif

Факултет спорта и физичког васпитања

основан 1971

САЗНАЈ ВИШЕ...
filozofski-fakultet

Филозофски факултет

основан 1971

САЗНАЈ ВИШЕ...

Обележен јубилеј

Велики јубилеј Универзитета у Нишу – пола века постојања и успешног образовног, научног и уметничког рада, у присуству многобројних иностраних и домаћих званица, свечано је обележен 12. јуна 2015. године у сали Народног позоришта у Нишу.

Сазнај више...

Алумни група

У циљу облежавања годишњице формирана је Алумни групу на LinkedIn -у која за циљ има да окупи све алумнисте нашег Универзитета. Повежите се, размените сећања, искуства и подржите Ваш Универзитет.

linkedinfull

Контакт

Универзитет у Нишу
Универзитетски трг 2, 18000 Ниш
ел.пошта: uniuni@ni.ac.rs

тел: (+381)18 257970; 257956;
факс: (+381)18 257950;

jooble