hr logo

Универзитет у Нишу у свом саставу има 13 факултета.

На факултетима Универзитета у Нишу, на свим нивоима студија, у школској 2014/2015. години  студира  28207 студенaта. Од поменутог броја на основним струковним, основним академским и интегрисаним студијама  23020 студенaтa, од чега  су 62  страна држављана (највише из Грчке 18, потом Црне Горе,  Републике Српске и Ирака  по 7 студената, Македоније 5, Јордана и Бугарске по 4, по 2 из Немачке, Хрватске и Швајцарске и по један студент из  Либије, Румуније, Аустрија, Палестине и Уједињених Арапских Емирата).

Мастер академске  студије похађа 2470, специјалистичке струковне студије 45, специјалистичке академске студије 1 и  докторске академске студије 1333 студента. Магистарске студије, по старом програму,  похађа 1338  последипломаца.  Наставу на Универзитету изводи 1639 наставника и сарадника.

Од оснивања до школске 2013/2014. године  на Универзитету у Нишу дипломирало је 62375 студената, од тога  1366 страних држављана. Академски назив магистра наука стеклa су  2544 последипломца, а одбрањено je и 1712  докторских  дисертација.

Универзитет у Нишу је први пут акредитован 31.01.2009.године у оквиру трећег циклуса акредитације високошколских установа Србије, у којем су акредитовани и универзитети у Београду и Новом Саду.  Након пет година, спроведен је нови поступак акредитације,  а  Одлуку о акредитацији Универзитет у Нишу је добио 14.11.2014. године.

У складу са Законом о високом образовању, одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије aкредитовни су и факултети Универзитета у Нишу.


 uverenje akreditacija