hr logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Научни скуп о демографским проблемима југоисточне Србије
Петак 20 Октобар 2017

Огранак Српске академије наука и уметности у Нишу, у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Нишу, у циљу реализације истраживачких циљева макропројекта Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна динамика, организује научни скуп 20. октобра 2017. године на тему: "Демографски проблеми југоисточне Србије и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и политике".

Тематски оквир скупа су:

1. Демографски биланс Србије, са посебним освртом на југоисточну Србију.
2. Основне карактеристике и тенденције у демографској структури југоисточне Србије (процеси депопулације и сенилизације).
3. Узроци и последице социо-културног феномена „беле куге“ у југоисточној Србији.
4. Развојне и безбедносне последице демографског слома у југоисточној Србији.
5. Искуства земаља у региону и свету о сличном демографском билансу и наталитетској политици.
6. Да ли Србија има стратегију националног развоја становништва?
7. Правци и инструменти пронаталитетске демографске политике.
8. Улога различитих институција и организација у демографској обнови (породице, образовања, школе, здравствених институција, економије, политике, државе, културе и медија).
9. Основне програмске одреднице, стратешки циљеви и инструменти демографске политике у служби демографске обнове и развоја Србије.

Пријава за учешће

Резимеи (на српском и енглеском језику) дужине од 800 до 1.000 словних знакова (са размацима) треба да буду у Word формату (.doc или .docx), и треба да садрже следеће елементе:
• Наслов рада
• Име аутора (име, средње слово, презиме)
• Научно звање
• Назив институције у којој аутор ради
• Адреса (улица и број, поштански број и место, држава)
• Е-mail адреса
• Контакт телефон
• Резиме (800–1000 словних знакова)
• До 5 кључних речи или синтагми.

Пријаве тема и завршене радове слати на адресу: svets@ni.ac.rs. За додатне информације можете се обратити госпођи Светлани Станојевић.

Рокови:
 Пријава тема са резимеом – до 1. маја 2017.
 Завршене радове доставити – до 1. септембра 2017.

Имајући у виду Ваш професионални интегритет и интересовање, слободни смо да Вас позовемо на овај научни скуп.


У циљу реализације програмске и методолошке стратегије пројекта Социо-културни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије и политике, на научном скупу, уз учешће домаћих и страних истраживача (демографа, лекара, социолога, етнокултуролога итд.), на основу резултата теоријских и емпиријских истраживања у савременој науци, извршиће се проблематизација теме скупа, како са становишта дијагнозе стања (утврђивање узрока) демографске репродукције у југоисточној Србији, тако и у погледу могућности изграђивања пронаталитетске националне стратегије, као могуће основе, између осталог, за формулисање јавне политике и социјалне интервенције у овој области друштвеног деловања различитих актера и институција у Србији.
Једнодневни научни скуп биће завршен усвајањем закључака, који ће бити упућени одговарајућим институцијама у земљи. Ауторски прилози/саопштења, као и закључци са конференције публиковаће се у посебном зборнику радова Огранка САНУ у Нишу.

 

Локација Филозофски факултет у Нишу

Чланови Програмског одбора научног скупа:
Академик Драган Шкорић, САНУ, Београд
Академик Часлав Оцић, САНУ, Београд
Др Љубиша Митровић, професор емеритус, Универзитет у Нишу
Проф. др Мирјана Рашевић, Институт друштвених наука, Београд
Проф. др Драгана Захаријевски, Универзитет у Нишу
Проф. др Наталија Јовановић, Универзитет у Нишу
Проф. др Данијела Гавриловић, Универзитет у Нишу
Проф. др Сузана Марковић Крстић, Универзитет у Нишу
Проф. др Стево Најман, Универзитет у Нишу
Др Љубиша Митровић, Проф. др Наталија Јовановић,
професор емеритус декан Филозофског факултета
Универзитета у Нишу, Универзитета у Нишу, с. р.
руководилац пројекта, с. р