hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Конкурс Универзитета у Нишу за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе – Програм ЕRASMUS+ КА103

Биографија

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава број 2019-1-RS01-KA103-000495 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе у установама, институцијама, компанијама и другим организацијама у Еразмус+ програмским земљама

Конкурс је отворен до 4. марта 2022. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих факултета Универзитета у Нишу, и то искључиво за мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships - SMT) у трајању од 2 месеца током летњег семестра текуће академске године 2021/2022.

*НАПОМЕНА: Све мобилности које буду одобрене по овом конкурсу биће реализоване по хитном поступку и морају бити окончане до 27. 05. 2022.

Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације које су од значаја само за учеснике овог конкурса.

Услови учешћа на конкурсу

1. На конкурсе за мобилност студената расписан од стране Универзитета у Нишу могу се пријављивати само студенти факултета Универзитета у Нишу.

2. Студенти се по правилу могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном степену студија на који су уписани, осим уколико у конкурсу није назначено другачије.

3. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.

4. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе.

5. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.

6. Студенти који су већ користили стипендију за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност. Студенти мастер и докторских академских студија који су стипендију за мобилност користили на претходном нивоу студија ће такође имати нижи ниво приоритета у односу на студенте који нису били корисници стипендије за мобилност.

7. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.

8. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно пракса на иностраној ВШ институцији или другој организацији.

9. Број студената којима ће Универзитет у Нишу одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а Универзитет ће им пружити стручну и административну подршку.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линкP1). Кандидати су обавезни да се придржавају овог упутства не само у припреми конкурсне документације већ и касније током процедуре када од одабраних кандидата буду захтевана додатна документа за припрему уговора о финансијској подршци за мобилност.

2. Кандидат може поднети само једну пријаву на конкурс.

3. Пракса у принципу може бити обављена на било којој иностраној институцији, организацији, установи или компанији из програмских земаља (све земље ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Северна Македонија и Турска) од које студент добије одговарајућу сагласност за обављање праксе. Кандидати могу да затраже сагласност за обављање праксе на неком од универзитета са приложеног списка (линкP2), али могу и самостално да пронађу институцију, установу, компанију или другу организацију вољну да их прими на праксу.

4. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар (линкP3)
 • Сагласност страног универзитета или друге организације за обављање двомесечне студентске праксе у току летњег семестра 2021/22. године, са планираним завршетком најкаснје 27. 05. 2022.
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линкP4)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење факултета о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај Уговора о учењу за SMT (линкP5), припремљену у консултацијама са Академским координатором на факултету (линкP6)
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност –на енглеском или на одговарајућем другом страном језику.
 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Еразмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

5. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу универзитета или организације на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линкP1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

6. Пријава се верификује тако што службеник на пословима међународне сарадње повратним имејлом потврђује уредан пријем пријавне документације. Кандидату који у року од 24 сати након слања пријаве не добије потврду пријема препоручује се да путем имејла () обавезно захтева информацију о статусу своје пријаве.

7. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету (линкP6) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 4. март 2022. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о стипендијама и друге напомене

- Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања праксе на универзитетима и другим организацијама у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА – ПРАКСА*

Групација земље

Земља у којој се реализује мобилност

Износ месечне стипендије у ЕУР

ГРУПА 1

Програмске земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Велика Британија, Лихтенштајн, Норвешка

520+100

ГРУПА 2

Програмске земље са средње високим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија

520+100

ГРУПА 3

Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија

470+100

- НАПОМЕНА*: Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе су, као што је наведено у табели, увећани за 100 ЕУР месечно у односу на стандардне износе предвиђене за финансирање мобилности у сврху студирања.

- Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која у случају мобилности у сврху обављања студентске праксе износе 100 ЕУР месечно. Информације о условима и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја наведене су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/). С обзиром да је пројекат 2019-1-RS01-KA103-000495 одобрен 2019. године, у овом случају примењиваће се критеријуми прихватљивости за пројекте мобилности одобрене 2019. године. Документацију прикупљају и прилажу студенти којима Универзитет у Нишу одобри мобилност након спроведеног поступка селекције.

- Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линкP7).

- Путни трошкови студената нису покривени програмом Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове.

- Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

- Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (https://erasmusplusols.eu/en/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

Критеријуми за избор кандидата

1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани у две листе према приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на Универзитету у Нишу нису остварили ни једну стипендирану мобилност. Кандидати који су већ користили неку од стипендија за мобилност чине другу листу и могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих стипендија већи од укупног броја кандидата на првој листи.

2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о учењу, мотивације исказанe у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвено-корисних) активности кандидата.

 • Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа факултета.

Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.

Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.

Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.

Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.

Квалитет садржаја Уговора о учењу, односно плана рада током студентске праксе, вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу нивоа планираних активности, као и на основу могућности признавања резултата мобилности на матичном факултету. Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Уговора о учењу и/или плана рада од матичног факултета кандидата.

Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Еразмус студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

Критеријуми

Бодови

Просечна оцена (10⸱ПО – 50)

10 – 50

Број одслушаних/завршених година студија:  1 година

                                                                                      2 године

                                                                                      3 године

                                                                                      4 године

                                                                                      5 година

                                                                                      6 или више година

0

1

2

3

4

5

Редовност студирања:                                            редовно (година-за-годину)

                                                                                     1 обновљена година

                                                                                     2 пута обновљена година

                                                                                     више од 2 пута обновљена година

5

3

1

0

Проценат остварених ЕСПБ бодова:                 испод 50%

                                                                                    50 – 60%

                                                                                    60 – 70%

                                                                                    70 – 80%

                                                                                    80 – 90%

                                                                                    90 – 100%

0

1

2

3

4

5

Садржај Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања

0 – 15

Мотивација кандидата

0 – 5

Познавања страног језика на коме се реализује мобилност

0 – 10

Ваннаставне активности

0 – 5

3. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са факултета или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу и/или план рада/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.

4. Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Еразмус+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата. Ректор задржава право да накнадно изврши измену одлуке, односно да прошири или скрати листу изaбраних кандидата у зависности од стварног стања средстава на пројекту.

6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.