hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Ректор

Функцију ректора Универзитета у Нишу од 01.октобра 2012. године обавља

rektor anticПроф. др Драган Антић
редовни професор Електронског факултета у Нишу
E-mail:
тел. (018) 257-970


Менаџер

dragan tasicПроф. др Драган Тасић
редовни професор Електронског факултета у Нишу
E-mail:
тел. (018) 257-093


Проректори

Универзитет у Нишу има пет проректора који, према овлашћењу ректора, прате рад факултета, организују послове у области наставе и научноистраживачког рада, студентског стандарда, међууниверзитетске и међународне сарадње, сарадње са привредним и другим организацијама, издавачке делатности, материјално-финансијских и инвестиционих питања.  Проректори Универзитета у Нишу су:

vlastimir nikolicпроректор за наставу
Проф. др Властимир Николић,
редовни професор Машинског факултета 
Е-маил:
тел. (018) 257-970

 

jovan stepanovicпроректор за научни рад и издавачку делатност
Проф. др Јован Степановић,
редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу
E-mail:
тел. (018) 257-970

 

Vesna Lopičićпроректор за међународну сарадњу
Проф. др Весна Лопичић,
редовни професор Филозофског факултета
E-mail:
тел. (018) 257-970

 

Evica Petrovićпроректор за финансије
Проф. др Евица Петровић ,
редовни професор Економског факултета

тел. (018) 257-970

 

prorektor dragan denicпроректор за обезбеђење квалитета
Проф. др Драган Денић,
редовни професор Електронског факултета
E-mail:
тел. (018) 257-970Савет Универзитета, као највиши орган управљања на Универзитету, одлучује о најзначајнијим питањима рада и развоја Универзитета: доноси Статут Универзитета, на предлог Сената, бира и разрешава ректора, на предлог Сената, доноси финансијски план, на предлог Сената, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Сената, усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Сената, даје сагласност на статут установе, односно високошколске јединице у саставу Универзитета, даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета, даје сагласност на расподелу финансијских средстава, доноси одлуку о статусној промени, промени назива и седишта факултета и других организационих јединица Универзитета, доноси одлуку о висини школарине, на предлог Сената, подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње, доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената, врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Универзитета, доноси одлуку о оснивању организационих јединица, на предлог Сената, обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Мандат чланова Савета траје три године. Члан Савета може бити члан органа управљања само једнe високошколске установе.
Број чланова Савета је 31, од чега је 17 представника Универзитета, 5 представника студената и 9 представника оснивача.

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Грдић

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Огњен Радовић

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Зоран Перић

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Милан Банић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Иван Николић
Проф. др Андреј Вељковић

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Проф. др Синиша Стојановић

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
Проф. др Дарко Анђелковић

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Горан Обрадовић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Проф. др Јелена Игњатовић
Проф. др Миљана Јовановић

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Душан Трајковић
Проф. др Сузана Цакић

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Проф. др Евица Јовановић

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Проф. др Драган Нејић

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Проф. мр Катарина Ђорђевић

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Бранислав Стевановић

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА
Немања Петковић ( Правни факултет)
Димитрије Крстић (Електронски факултет)
Христина Јовановић (Медицински факултет)
Милан Виденовић (Филозофски факултет)
Ђорђе Петровић (Правни Факултет) 

ЧЛАНОВИ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА КОЈЕ ЈЕ ИМЕНОВАЛА ВЛАДА РС
Проф. др Мирослав Милутиновић
Владица Маричић, мастер правник
Проф. др Миле Илић
Проф. др Дејан Антић
Радомир Петровић, дипл. правник
Проф. др Борис Ђинђић
др Горан Милосављевић
Проф. др Драгана Радовић Јаношевић
Проф. др Владмила Бојанић

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Др Душан Трајковић, редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Др Драган Нејић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања

Колегијум Универзитета

Колегијум координира и усклађује рад факултета и Универзитета и обавља друге послове који произилазе из конкретних потреба везаних за остваривање пословне политике Универзитета.

Колегијум заузима ставове, даје предлоге и покреће иницијативе у вези са појединим питањима рада Универзитета.
Ставови, предлози и иницијативе Колегијума достављају се Сенату или Савету.

ЧЛАНОВИ КОЛЕГИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Колегијум чине ректор, проректори и декани факултета Универзитета у Нишу.

др Драган Антић, редовни професор, ректор Универзитета,
др Властимир Николић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Јован Степановић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Весна Лопичић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Евица Петровић, редовни професор, проректор Универзитета,
др Драган Денић, редовни професор, проректор Универзитета

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Славиша Трајковић, редовни професор, декан Факултета

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
др Тадија Ђукић, редовни професор, декан Факултета

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Драган Манчић, редовни професор, декан Факултета

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Горан Јаневски, редовни професор, декан Факултета

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Добрила Ђорђевић Станковић, редовни професор, декан Факултета

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 
др Драгана Станојевић, редовни професор, декан Факултета

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ 
др Иван Филиповић, редовни професор, в.д. декана Факултета

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
др Небојша Раичевић, редовни професор, декан Факултета

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
др Нико Радуловић, редовни професор,  декан Факултета

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
др Драгиша Савић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
др Срђан Глишовић, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
др Милена Ињац, редовни професор, декан Факултета

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
др Томислав Окичић, редовни професор, в.д. декана Факултета

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
др Наталија Јовановић, редовни професор, декан Факултета

Сенат

Сенат је највиши стручни орган Универзитета који одлучује о најважнијим питањима наставе и научног рада на Универзитету.

Сенат чине ректор, проректори и декани факултета, по функцији, и по један редовни професор са сваког факултета, које бирају наставно-научна већа факултета. У раду Сената учествују представници студената приликом расправљања и одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова. Студентске представнике бира студентски парламент у складу са Законом, водећи рачуна о равномерној заступљености студената са различитих факултета Сенат бира научно-стручна већа. Научно-стручна већа одлучују о избору наставника, давању сагласности на теме докторских дисертација и на извештаје о урађеним докторским дисертацијама.

ЧЛАНОВИ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

РЕКТОР И ПРОРЕКТОРИ

проф. др Драган Антић, редовни професор, ректор Универзитета
проф. др Евица Петровић , редовни професор, проректор
проф. др Весна Лопичић, редовни професор, проректор
проф. др Јован Степановић, редовни професор, проректор
проф. др Властимир Николић, редовни професор, проректор
проф. др Драган Денић, редовни професор, проректор

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Славиша Трајковић, декан Факултета
Проф. др Љиљана Василевска

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Тадија Ђукић, декан Факултета
Проф. др Љиља Антић

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Драган Манчић, декан Факултета
Проф. др Иван Милентијевић

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Горан Јаневски, декан Факултета
Проф. др Мића Вукић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Добрила Ђорђевић Станковић, декан Факултета
Проф. др Раде Чукурановић

ПЕДАГОШКИ  ФАКУЛТЕТ
Проф. др Драгана Станојевић, декан Факултета
Проф. др Данијела Здравковић

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ 
проф. др Иван Филиповић, в.д. декана Факултета

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Небојша Раичевић, 
Проф. др Срђан Голубовић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Нико Радуловић, декан Факултета
Проф. др Драган Ђорђевић

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Драгиша Савић, декан Факултета
Проф. др Сретен Стојановић

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Проф. др Срђан Глишовић, декан Факултета
Проф. др Миомир Раос

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Проф. др Милена Ињац,   декан Факултета
Проф. мр Драгослав Аћимовић

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Проф. др Томислав Окичић, в. д. декана Факултета
Проф. др Саша Пантелић

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Проф. др Наталија Јовановић, декан Факултета
Проф. др Владимир Јовановић

ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
Проф. др Драгољуб Живковић, директор 

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА

Милан Милић (Електронски факултет)
Чедомир Димић (Технолошки факултет у Лесковцу)
Mарко Сотировић (Филозофски факултет)
Немања Ристић (Медицински факултет)
Новак Милошевић (Грађевинско архитектонски факултет)
Ивана Петковић (Машински факултет)
Ђорђе Маричић (Грађевинско архитектонски факултет)

Научно - стручна већа

Научно-стручна већа Универзитета у Нишу су научни и стручни помоћни органи Сената Универзитета у Нишу. Научно-стручна већа су:
• Научно-стручно веће за природно-математичке науке;
• Научно-стручно веће за друштвено-хуманистичке науке.
• Научно-стручно веће за медицинске науке;
• Научно-стручно веће за техничко-технолошке науке;
• Уметничко-стручно веће;
• Научно-стручно веће за мултидисциплинарне студије.

Научно-стручно веће:
1. доноси одлуку о избору наставника у сва звања, осим у звање редовног професора,
2. даје мишљење Сенату о предлогу за избор у звање редовног професора;
3. именује чланове комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника, на предлог факултета или департмана,
4. даје сагласност на предлог теме докторске дисертације пријављене на факултету;
5. даје сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији која се брани на факултету;
6. утврђује предлог ближих критеријума за избор у звања наставника у подручју;
7. утврђује предлоге Студијских програма за Сенат,
8. разматра и одлучује о другим питањима која му повери Сенат.

Сенат Универзитета може тражити мишљења или предлоге о појединим питањима од научно-стручних већа. Мандат чланова научно-стручних већа траје до окончања мандата Сената Универзитета у Нишу.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

 1. Проф. др Мирослав Ћирић, Природно-математички факултет, председник,
 2. Проф. др Иван Манчев, Природно-математички факултет, заменик председника,
 3. Проф. др Југослав Карамарковић, Грађевинско-архитектонски факултет,
 4. Проф. др Милан Гоцић, Грађевинско-архитектонски факултет,
 5. Проф. др Љиљана Радовић, Машински факултет,
 6. Проф. др Предраг Рајковић, Машински факултет,
 7. Проф. др Слађана Маринковић, Електронски факултет,
 8. Проф. др Душан Милошевић, Електронски факултет,
 9. Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет,
 10. Проф. др Стево Најман, Медицински факултет,
 11. Проф. др Перица Васиљевић, Природно-математички факултет,
 12. Проф. др Јелена Манојловић, Природно-математички факултет,
 13. Проф. др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет,
 14. Проф. др Весна Станков Јовановић, Природно-математички факултет,
 15. Проф. др Иван Филиповић, Природно-математички факултет,
 16. Проф. др Бојан Златковић, Природно-математички факултет,
 17. Проф. др Драган Ђорђевић, Природно-математички факултет,
 18. Проф. др Зоран Тодоровић, Технолошки факултет у Лесковцу,
 19. Проф. др Братислав Тодоровић, Технолошки факултет у Лесковцу,
 20. Проф. др Марина Стојановић, Факултет заштите на раду.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ  

 1. Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет, председник
 2. Проф. др Наталија Јовановић, Филозофски факултет, заменик председника,
 3. Проф. др Евица Петровић, Економски факултет,
 4. Проф. др Тадија Ђукић, Економски факултет,
 5. Проф. др Љиља Антић, Економски факултет,
 6. Проф. др Соња Јовановић, Економски факултет,
 7. Проф. др Ирена Пејић, Правни факултет,
 8. Проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет,
 9. Проф. др Драгана Станојевић, Педагошки факултет,
 10. Проф. др Данијела Здравковић, Педагошки факултет,
 11. Проф. др Благица Златковић, Педагошки факултет,
 12. Проф. др Снежана Живковић, Факултет заштите на раду,
 13. Проф. др Томислав Окичић, Факултет спорта и физичког васпитања,
 14. Проф. др Александар Раковић, Факултет спорта и физичког васпитања,
 15. Проф. др Владимир Јовановић, Филозофски факултет,
 16. Проф. др Весна Лопичић, Филозофски факултет,
 17. Проф. др Јелисавета Тодоровић, Филозофски факултет.

   НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

 1. Проф. др Љубинка Јанковић Величковић, Медицински факултет, председник,
 2. Проф. др Мирослав Стојановић, Медицински факултет, заменик председника,
 3. Проф. др Душица Стојановић, Медицински факултет,
 4. Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, Медицински факултет,
 5. Проф. др Лидија Костић Бановић, Медицински факултет,
 6. Проф. др Милица Пешић, Медицински факултет,
 7. Проф. др Јелена Војиновић, Медицински факултет,
 8. Проф. др Владмила Бојанић, Медицински факултет,
 9. Проф. др Раде Чукурановић, Медицински факултет,
 10. Проф. др Милан Станковић, Медицински факултет,
 11. Проф. др Горан Јовановић, Медицински факултет,
 12. Проф. др Љиљана Кесић, Медицински факултет,
 13. Проф. др Саша Станковић, Медицински факултет,
 14. Проф. др Душанка Китић, Медицински факултет,
 15. Проф. др Ивана Нешић, Медицински факултет,
 16. Проф. др Гордана Стојановић, Природно-математички факултет,
 17. Проф. др Драган Радовановић, Факултет спорта и физичког васпитања.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 

 1. Проф. др Властимир Николић, Машински факултет, председник,
 2. Проф. др Јован Степановић, Технолошки факултет, заменик председника,
 3. Проф. др Славиша Трајковић, Грађевинско-архитектонски факултет,
 4. Проф. др Зоран Грдић, Грађевинско-архитектонски факултет,
 5. Проф. др Љиљана Василевска, Грађевинско-архитектонски факултет,
 6. Проф. др Драган Антић, Електронски факултет,
 7. Проф. др Драган Денић, Електронски факултет,
 8. Проф. др Драган Манчић, Електронски факултет,
 9. Проф. др Иван Милентијевић, Електронски факултет,
 10. Проф. др Небојша Дончов, Електронски факултет,
 11. Проф. др Горан Јаневски, Машински факултет,
 12. Проф. др Мића Вукић, Машински факултет,
 13. Проф. др Ненад Т. Павловић, Машински факултет,
 14. Проф. др Драгиша Савић, Технолошки факултет,
 15. Проф. др Оливера Стаменковић, Технолошки факултет,
 16. Проф. др Сретен Стојановић, Технолошки факултет,
 17. Проф. др Срђан Глишовић, Факултет заштите на раду,
 18. Проф. др Moмир Прашчевић, Факултет заштите на раду,
 19. Проф. др Драган Тасић, Електронски факултет,
 20. Проф. др Драгољуб Живковић, Машински факултет,
 21. Проф. др Иван Филиповић, Пољопривредни факултет,
 22. Проф. др Mиомир Раос, Факултет заштите на раду.

    НАУЧНО-СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ    

 1. Проф. др Слободан Милутиновић, Факултет заштите на раду, председник
 2. Проф. др Снежана Ђорић Вељковић, Грађевинско-архитектонски факултет, заменик председника
 3. Проф. др Анета Пријић, Електронски факултет
 4. Проф. др Огњен Радовић, Економски факултет,
 5. Проф. др Жарко Ћојбашић, Машински факултет,
 6. Проф. др Татјана Цветковић, Медицински факултет,
 7. Проф. др Нела Малиновић Јовановић, Педагошки факултет,
 8. Проф. др Зоран Ћирић, Правни факултет,
 9. Проф. др Јелена Игњатовић, Природно-математички факултет,
 10. Проф. др Ивана Банковић Илић, Технолошки факултет,
 11. Проф. др Даниел Станковић, Факултет спорта и физичког васпитања,
 12. Проф. др Јелена Цветковић Црвеница, Факултет уметности,
 13. Проф. др Драгиша Бојовић, Филозофски факултет.

    УМЕТНИЧКО-СТРУЧНО ВЕЋЕ 

 1. Проф. др Љиљана Василевска, Грађевинско-архитектонски факултет, председник,
 2. Проф. мр Драгослав Аћимовић, Факултет уметности, заменик председника,
 3. Проф. др Даница Станковић, Грађевинско-архитектонски факултет,
 4. Проф. др Драган Костић, Грађевинско-архитектонски факултет,
 5. Проф. мр Јелена Вучковска Миневска, Педагошки факултет,
 6. Доц. мр Небојша Николић, Педагошки факултет, 
 7. Проф. мр Зоран Костић, Технолошки факултет,
 8. Проф. мр Срђан Цакић, Технолошки факултет,
 9. Проф. мр Владимир Станковић, Технолошки факултет,
 10. Проф. др Милена Ињац, Факултет уметности,
 11. Проф. мр Лидија Узелац, Факултет уметности,
 12. Проф. мр Катарина Ђорђевић, Факултет уметности,
 13. Проф. мр Јован Богосављевић, Факултет уметности.

Студентски парламент Универзитета у Нишу је орган Универзитета преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе. Према Закону о високом образовању студенти имају примарно место у систему високог образовања, као равноправни партнери у наставном процесу и спровођењу реформе високог образовања.

Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Универзитета у Нишу,  одржана је 30. новембра 2023. године. На њој је избрано следеће руководство:

Сања Ристић, студент Машинског факултета,  за студента проректора Универзитета у Нишу,
E-mail: 

Денис Стојиљковић, студент Правног факултета, за председника Студентског парламента Универзитета у Нишу, E-mail:

Лука Стевић, студент Медицинског факултета, за заменика председника Студентског парламента 
E-mail:

Ема Настић, студент Грађевинско-архитектонског факултета, за секретара Студентског парламента,
E-mail: e

Милош Ћирић, студент Правног факултета, за омбудсмана Студентског парламента,
E-mail: