hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

rektor dragan antic2др Драган Антић

редовни професор Електронског факултета

Рођен је 10. фебруара 1963. године у Врању. Дипломирао је 1987. године на одсе­ку Енергетика и аутоматика, смер Процесна аутоматика, Електронског факултета у Нишу.
Докторску дисертацију под називом „Системи променљиве структуре са пропорционално интегралним деловањем” одбранио је 1994. године на Електронском факултету у Нишу.
За редовног професора Универ­зитета у Нишу изабран је 2005. године. На Електронском факултету у Нишу обављао је функције продекана за наставу (2000–2002) и продекана за финансије (2002–2004). Декан Електронског факултета у Нишу био је у три мандата (2004–2006, 2006–2009, 2009–2012).

Проректори

2015 -

др НЕНАД Д. ПАВЛОВИЋ
редовни професор Машинског факултета

др ВЕСНА ЛОПИЧИЋ
редовни професор Филозофског факултета

др ЕВИЦА ПЕТРОВИЋ
редовни професор Економског факултета

др ВЛАСТИМИР НИКОЛИЋ
редовни професор Машинског факултета

др ДРАГАН ДЕНИЋ
редовни професор Електронског факултета
(од 1.10.2016)

др ЗОРАН С. НИКОЛИЋ
редовни професор Електронског факултета
(до 1.10.2016)

 

2012-2015

др НЕНАД Д. ПАВЛОВИЋ
редовни професор Машинског факултета

др ВЕСНА ЛОПИЧИЋ
редовни професор Филозофског факултета

др ЕВИЦА ПЕТРОВИЋ
редовни професор Економског факултета

др ДОБРИЦА ЖИВКОВИЋ
редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања

др ЗОРАН С. НИКОЛИЋ
редовни професор Електронског факултета

 

2012/13 -

др МИРОЉУБ ГРОЗДАНОВИЋ

редовни професор Факултета заштите на раду

rektor miroljub grozdanovic

Рођен је 2. 6. 1947. године у Лесковцу.
Дипломирао је на Електронском факултету у Нишу.
Докторску дисертацију под називом „Истраживања међусобне усклађености оператора и инфор­мационо-управљачких уређаја у центрима вођења“ одбранио 1989. године на Факултету за електро­технику и рачунарство у Љубљани.

За редовног професора Факултета заштите на раду на предмету Ерго­номско пројектовање изабран је 2004. године. Од 2002. до 2004. године био је декан Факултета заштите на раду. Од 2004. до 2006. године обављао је функцију проректора Универзитета у Нишу. За председника Ергономског друштва Југославије био је изабран 2004. године.

Проректори

др ДРАГАН ДЕНИЋ
редовни професор Електронског факултета

др ВЕСНА ЛОПИЧИЋ
редовни професор Филозофског факултета

др СЛОБОДАН АНТИЋ
редовни професор Медицинског факултета

др ВЛАСТИМИР ЂОКИЋ
редовни  професор Машинског факултета
(2009/10–2010/11)

др ТОМИСЛАВ ПАВЛОВИЋ
редовни професор Природно-математичког  факултета
(2011/12)

2009/10–2011/12.

rektor dragan anticВ.д. ректора др Драган Антић

редовни професор Електронског факултета

Рођен је 10. фебруара 1963. године у Врању. Дипломирао је 1987. године на одсе­ку Енергетика и аутоматика, смер Процесна аутоматика, Електронског факултета у Нишу.
Докторску дисертацију под називом „Системи променљиве структуре са пропорционално интегралним деловањем” одбранио је 1994. године на Електронском факултету у Нишу.
За редовног професора Универ­зитета у Нишу изабран је 2005. године. На Електронском факултету у Нишу обављао је функције продекана за наставу (2000–2002) и продекана за финансије (2002–2004). Декан Електронског факултета у Нишу био је у три мандата (2004–2006, 2006–2009, 2009–2012).

Проректори

др ВЛАСТИМИР ЂОКИЋ
редовни  професор Машинског факултета

др ДРАГАН ДЕНИЋ
редовни професор Електронског факултета

др ВЕСНА ЛОПИЧИЋ
редовни професор Филозофског факултета

др СЛОБОДАН АНТИЋ
редовни професор Медицинског факултета

01.10.2009. - 25.12.2009.

rektor radoslav bubanjдр РАДОСЛАВ БУБАЊ

редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања

Рођен је 14. августа 1943. године у Нишу. Дипломирао је на Факултету за фи­зичко васпитање Универзитета у Београду 1969. године.
Докторску дисертацију под називом „Карактеристике био­еле­ктричних манифестација код мишића третираних изометријским, балистичким и репетитивним напрезањем” одбранио је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу – Одсек за фи­зичку културу, 1981. године. На истом факултету је имао звање редовног професора на предмету Биомеханика.
Обављао је и дужности пред­седни­ка Универзитетског савеза за физичку културу СР Србије и СФР Југославије, вође делегације на­ци­оналног тима СФР Југославије на Универзијади 1985. год. у Кобеу (Јапан), потпредседника Организационог комитета Универзијаде 1987. у Загребу, и председника техничког поткомитета Светске универзитетске спортске федерације (FISU).

Проректори

др НАДЕЖДА НОВАКОВИЋ
Редовни професор Природно-математичког факултета

др БИЉАНА ПРЕДИЋ
Редовни професор Економског факултета

др СЛОБОДАН АНТИЋ
Редовни професор Медицинског факултета

др ОБРАД ТОДОРОВИЋ
Редовни професор Економског факултета
(од 24. 3. 2008. године)

2006/07 - 2008/2009.

др ГРАДИМИР В. МИЛОВАНОВИЋ

редовни професор Електронског факултета - академик

rektor gradimir milovanovic

Рођен је 2. јануара 1948. године у Зоруновцу код Књажевца.
Дипломирао је на смеру за обраду података Електронског  факултета у Нишу 1971. године. Докторску дисертацију под називом „О неким функционалним неједнакостима” одбранио je 1976. године на Електронском факултету у Нишу.  За редовног професора на Катедри за математику Електронског факултета у Нишу изабран je 1986. године.
Био је проректор Универзитета у Нишу од октобра 1989. до септембра 1991. године. Декан Електронског факултета у Нишу био је од октобра 2002. године до септембра 2004. године.
За дописног члана Српске ака­демије наука и уметности – Одељења за математику, физику и гео-науке,  иза­бран је 2. 11. 2006. године.

Редовни члан САНУ је од 1. 11. 2012. године, а заменик секретара Одељења за ма­тематику, физику и гео-науке САНУ од 18. 03. 2011. до 17. 03. 2015. Од 18. 03. 2016. секретар је Одељења за ма­тематику, физику и гео-науке САНУ.

Проректори

др БОРИСЛАВ КАМЕНОВ
редовни професор Медицинског факултета

др МИРОЉУБ ГРОЗДАНОВИЋ
редовни професор Факултета заштите на раду

др РУЖИЦА НИКОЛИЋ
редовни професор Природно-математичког факултета

2004/05–2005/06.

rektor zoran milenkovicдр ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ

редовни професор Медицинског факултета

Рођен je 19. фебруара 1940. године у Скопљу. Дипломирао je на Медицинском факултету у Београду 1965. године.  Докторску дисертацију под називом „Предњи сегмент Willis-ovog шесто­угаоника и његов клиничко-анатомски значај” одбранио 1980. године на Ме­дицинском факултету у Нишу.
За редовног професора на предме­ту Хирургија са ратном хи­рур­гијом Медицинског факултета у Нишу изабран je 1992. године. Био је члан Светског и Европског удружења неурохирурга и потпредсед­ник Удружења неурохирурга Југославије.  Обављао је функцију директора Неурохирушке клинике у Нишу. 2000/2001–2003/2004.

Проректори

др ВЛАДИСАВ СТЕФАНОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета

др МАРКО СЕКУЛОВИЋ
редовни професор Економског факултета

др ИГОР МИЛОВАНОВИЋ
редовни професор Електронског факултета

5. 10. 2000 – 2003/04.

др БРАНИМИР ЂОРЂЕВИЋ

редовни професор Електронског факултета

rektor branimir djordjevic

Рођен је 22. октобра 1942. године у Нишу.
Дипломирао je на Одсеку за електро­нику Техничког факултета у Нишу 1965. године. Докторску дисертацију под нази­вом „Нови конвертори аналогних величина и вре­менски домен” одбранио je 1977. године на Електрон­ском факултету у Нишу. За редовног професора на Ка­тедри за електронику Електронског факултета у Нишу изабран je 1987. године.

Био је декан Електронског фа­култета у Нишу у периоду од 1981/82. до 1984/85. године. Проректор Уни­вер­зитета у Нишу био је академске 1985/86–1988/89. године.
За члана Комитета Европске ректорске конференције (ЦРЕ) изабран је 1990. године.  Био је први председник Ректорске конференције Југославије 1993/94. године.

Проректори

1989/90–1990/91.

др ИВАН ВУКОВИЋ
редовни професор Медицинског факултета

др ГРАДИМИР МИЛОВАНОВИЋ
редовни професор Електронског факултета

др ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ
редовни професор Правног факултета


1991/92.

др ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ
редовни професор Правног факултета

др МИЛИЋ МИЛИЋЕВИЋ
редовни професор Грађевинског факултета

др НЕНАД РАДОЈКОВИЋ
редовни професор Машинског факултета


1992/93–1995/96.

др НЕНАД РАДОЈКОВИЋ
редовни професор Машинског факултета

др АЛЕКСАНДАР РАНЧИЋ
редовни професор Факултета заштите на раду

др ВИТОМИР ЋИРИЋ
редовни професор Медицинског факултета


1996/97–1997/98.

др НЕНАД РАДОЈКОВИЋ
редовни професор Машинског факултета

др ДУШАН ЗДРАВКОВИЋ
редовни професор Економског факултета

др ВИТОМИР ЋИРИЋ
редовни професор Медицинског факултета


1998/99–1999/2000.

др НЕНАД РАДОЈКОВИЋ
редовни професор Машинског факултета

др ДУШАН ЗДРАВКОВИЋ
редовни професор Економског факултета

др ГОРДАНА СТАНКОВИЋ
редовни професор Правног факултета

др СЛОБОДАН МИЛЕНКОВИЋ
редовни професор Грађевинско-архитектонског факултета

1989/90–1999/2000.

rektor dimitrije mihajlovicдр ДИМИТРИЈЕ МИХАЈЛОВИЋ

редовни професор Медицинског факултета

Рођен је 25. фебруара 1928. године у Сувом Пољу, а преминуо 1997. године у Нишу. Дипломирао је на Медицинском факултету у Београду 1955. године.
Докторску дисертацију под називом „Клиничка и радиолошка слика реуматоидног артритиса стопала” одбранио је 1976. године на Медицинском факултету у Нишу. За редовног професора на предме­ту Интерна медицина изабран је 1982. године.

Био је декан Медицинског факултета у Нишу школске 1977/78–1978/79. године, као и директор Института „Радон” у Нишкој Бањи до 1993. године.

Проректори

др ЗОРАН БОРИЧИЋ
редовни професор Машинског факултета

др БРАНИМИР ЂОРЂЕВИЋ
редовни професор Електронског факултета

др ВЛАСТИМИР МИЛОШЕВИЋ
редовни професор Економског факултета
(1985/86–1986/87)

др ЉУБИША МИТРОВИЋ
редовни професор Филозофског факултета
(1987/88–1988/89)

1985/86–1988/89.

др ЖИВОТА ЖИВКОВИЋ

редовни професор Машинског факултета

rektor zivota zivkovic

Рођен је 12. новембра 1941. године у Нишкој Бањи.
Дипломирао je 1964. године на Машинском одсеку Техничког факултета у Нишу.
Докторску дисертацију под називом „Осцилације лежишта код сферних механизама” одбранио je 1970. године на Високој техничкој школи у Ахену, Немачка.
За редовног професора на предмету Теорија машина и механизама изабран је 1980. године.

Био је продекан Машинског фа­култета у Нишу школске 1971/72. и 1972/73. године, декан истог факултета у два мандата: 1977/78–1978/79. и 1985/86 – 1988/89. и проректор Универзитета у Нишу у периоду од 1973/74 до 1976/77. године. Функцију  председника града Ниша обављао је од 1990. до 1992. године.

Проректори

др ДУШАН ПАРАВИНА
редовни професор Правног факултета

др РАДОСАВ ЂОРЂЕВИЋ
редовни професор Електронског факултета

др ОБРАД КОСТИЋ
редовни професор Медицинског факултета
(1981/82–1982/83)

др ВЛАСТИМИР МИЛОШЕВИЋ
редовни професор Економског факултета
(1983/84–1984/85)

1981/82–1984/85.

rektor momcilo dimitrijevicдр МОМЧИЛО ДИМИТРИЈЕВИЋ

редовни професор Правног факултета

Рођен је 1920. године у  Винковцима.  Дипломирао je на Правном факултету у Београду 1947. године. Докторску дисертацију под називом „Управљање установама друштвених служби са нарочитим обзиром на односе државних органа и установа друштвених служби” одбранио je 1965. године на Правном факултету у Београду.
Био је декан Правног факултета у периоду од 1970/71. до 1971/72. године. У периоду 1980/1981 био је Председник председништва Заједнице универзитета Југославије.

Проректори

1977/78–1978/79.

др ЛАЗАР ВЛАЈИН
доцент Медицинског факултета

др РАДОМИР МИХАЈЛОВИЋ
доцент Факултета заштите на раду


1979/80–1980/81.

др ОБРАД КОСТИЋ
редовни професор Медицинског факултета

др ЗОРАН БОРИЧИЋ
ванредни професор Машинског факултета

1977/78–1980/81.

др ГЛИГОРИЈЕ ЗАЈЕЧАРАНОВИЋ

редовни професор Филозофског факултета

rektor gligorije zajecaranovic

Рођен je 12. фебруара 1930. године у Великом Јасеновцу, општина Зајечар. Умро је 29.12.2008. године у Нишу.
Дипломирао je 1960. године на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертацију под називом „Дијалектика од Канта до Хегела” одбранио je 1969. године на Филозофском факултету у Београду.


Био је декан Филозофског факултета у Нишу у два мандата: у периоду од 1971/72. до 1972/73. и од  1977/78. до 1979/80. године.

Проректори

др СЛОБОДАН ЛАЗОВИЋ
ванредни професор Електронског факултета

др ЖИВОТА ЖИВКОВИЋ
ванредни професор Машинског факултета

1973/74–1976/77.

rektor branislav grbesaдр БРАНИСЛАВ ГРБЕША

редовни професор Медицинског факултета

Рођен je 11. новембра 1918. године у Болфану код Вараждина, а преминуо 2009. године у Нишу. Дипломирао је на Медицинском факултету у Загребу 1946. године.
На функцији продекана Ме­дицинског факултета у Нишу налазио се школске 1964/65. године. Наредне академске године био је декан овог факултета.
У периоду од марта до октобра 1969. године обављао je  функцију проректора Универзитета у Нишу.

Проректори

др ДУШАН БАБИЋ
редовни професор Грађевинског факултета
(1969/70–1970/71)

др МИЛИВОЈЕ АНДРЕЈЕВИЋ
ванредни професор Економског факултета
(1971/72–1972/73)

др ЛАЗАР ИГЊАТОВИЋ
ванредни професор Грађевинског факултета
(1971/72–1972/73)

1969/70–1972/73.

др БРАНИМИР ЈАНКОВИЋ

редовни професор Правно-економског факултета

rektor branimir jankovic

Рођен  je 13. новембра 1920. године у Ваљеву, а умро 26. септембра 1990. године у Београду. Дипломирао je 1947. године на Правном факултету у Београду.
Докторску дисертацију под називом „Начело једногласности у међународном праву” одбранио 1953. године на Правном факултету у Београду. Почетком 1964. године изабран за редовног професора Универзитета у Београду.

За проректора Универзитета у Београду изабран је 1962. године. Био је први ректор Универзитета у Нишу од школске 1965/66. до краја 1968/69. године.

Проректори

др МЛАДЕН СИМИЋ
ванредни професор Медицинског факултета
(1965/1966–1966/67)

др ТИХОМИР АЛЕКСИЋ
редовни професор Техничког факултета
(1967/68–1968/69)

др БРАНИСЛАВ ГРБЕША
редовни професор Медицинског факултета
(1968/69)

 

1965/66–1968/69.