hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Центар за унапређење квалитета је организациона јединица Универзитета и заједно са проректором за обезбеђење квалитета, Одбором за обезбеђење квалитета, као и центрима/одборима за праћење, обезбеђење и унапређење квалитета на факултетима у саставу Универзитета чини систем за унапређење квалитета. Активности Центра су усмерене ка дефинисању стратегије и политике праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета. Поред тога, Центар обавља административне и организационе послове везане за самовредновање и подизање квалитета студијских програма, наставе и услова рада Универзитета и високошколских јединица.

Центар своју делатност обавља кроз:

 • развој јединственог система обезбеђивања и унапређења квалитета на Универзитету у Нишу,
 • дефинисање стандарда, критеријума и индикатора квалитета,
 • развијање поступака вредновања и самовредновања и истраживања квалитета образовања, научноистраживачког, уметничког и стручног рада,
 • подстицање, координисање и организовање управљања и унапређења квалитета у свим областима рада и деловања Универзитета и факултета,
 • планирање и припремање активности везаних за праћење и контролу квалитета на Универзитету, према годишњем плану рада,
 • спровођење поступка самовредновања на Универзитету,
 • прикупљање информација о квалитету од свих корисника услуга система,
 • истраживање узрока неефикасног и предугог студирања,
 • развијање механизама осигурања квалитета,
 • извршавање надзора над студенстким вредновањем квалитета студија,
 • подстицање међународне сарадње и научне компетитивности,
 • подстицање стручног усавршавања наставног и ненаставног особља.


Погледајте Одлуку о оснивању универзитетског центра за унапређење квалитета


Чланови Центра

Органи Центра за унапређење квалитета су Управник, заменик управника, Веће Центра и Колегијум Центра.

Управник Центра:
Др Татјана Анђелковић, ванредни професор  Природно-математичког факултета у Нишу ()

Веће Центра има 34 члана: управник и заменик управника Центра, проректор за обезбеђење квалитета, проректор за наставу, проректор за научни рад, председник Одбора за обезбеђење квалитета Универзитета, по два представника са сваког факултета у саставу Универзитета, од којих је један председник, а други члан одговарајућег тела факултета задуженог за праћење, обезбеђење или унапређење квалитета и два студента које именује Студентски парламент Универзитета. Чланове Већа Центра можете погледати овде.

Колегијум Центра чине управник, заменик управника, проректор за обезбеђење квалитета, проректор за наставу, проректор за научни рад, председник Одбора за обезбеђење квалитета и један представник студената, члан Већа Центра.

Погледајте Одлука о избору управника и заменика управника Центра

 

Документа


Седнице