hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
петак, 25 септембар 2020 08:24

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА103

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава број 2019-1-RS01-KA103-000495 и 2020-1-RS01-KA103-065136 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља на универзитетима и другим ВШ институцијама у програмским земљама

Конкурс је отворен до 25. новембра 2020. године, а могу се пријавити запослени на Универзитету и свим факултетима Универзитета у Нишу, и то за

  • - мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
  • - мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)
  • - мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Активност држања наставе омогућава наставном особљу Универзитета у Нишу да изводи наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средства програма Erasmus+ за финансирање мобилности ради учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно (8 сати наставе је обавезно и ако мобилност траје мање од недељу дана, а ако мобилност траје дуже од недељу дана, онда минималан број сати наставе у непуној недељи мора бити сразмеран броју дана у току те недеље). Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно.

Према правилима програма Erasmus+ КА103, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 2, а највише 60 дана, али је, у складу са наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу ограничено на највише 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (по 1 дан пре почетка и по завршетку активности). Универзитет у Нишу неће финансирати мобилност у укупном трајању дужем од 7 дана.

Реализација одобрених мобилности биће спроведена у току 2020/2021. академске године, а изузетно, у случају да постоје оправдани разлози (виша сила, болест учесника, отказ или одлагање од стране прихватне институције, итд.), мобилност може бити одложена за зимски семестар 2021/2022.

Услови учешћа на конкурсу

1. На конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља могу се пријавити само лица запослена на факултетима и другим организационим јединицама Универзитета у Нишу.

2. Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана, односно ректора.

3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне и закаснеле пријаве ће бити одбачене.

4. Учесник конкурса је обавезан да преда План држања наставе уколико се пријављује за STА, односно План рада (усавршавања) у случају пријаве за STT, усаглашен са прихватном институцијом. Учесници су дужни да самостално контактирају колеге, односно чланове наставног или административног особља одговарајућих факултета, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе или усавршавања, као и датуме и трајање боравка. План наставе/рада мора бити одобрен и потписан барем од стране контакт особе са одговарајућег департмана, факултета или службе на прихватној институцији. Идентичне пријаве више учесника (идентични планови наставе/рада, идентични описи доприноса за корисника и институцију, итд.) биће одбачене.

5. Учесник конкурса је обавезан да влада страним језиком на коме ће бити држана настава или обављено стручно усавршавање.

5. Број запослених којима ће Универзитет у Нишу одобрити финансијску подршку из средстава пројекта КА103 зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта КА103 могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а Универзитет ће им у том случају пружити стручну и административну подршку.

 

Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк z1).

2. Кандидати треба да проуче списак ВШ институција из програмских земаља са којима Универзитет у Нишу има потписане КА103 међуинституцијалне уговоре за мобилност (линк z2) и определе се за институцију на којој имају остварен контакт и/или сарадњу са колегом и од које добију сагласност (имејл или позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду предвиђеном овим конкурсом.

3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

  • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене (линк z3)
  • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк z4)
  • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
  • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
  • Одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана факултета, односно ректора Универзитета у Нишу (линк z5)
  • Сагласност о обављању мобилности добијену од стране прихватне институције, у виду позивног писма упућеног кандидату или у имејл комуникацији с кандидатом
  • Уредно попуњен План држања наставе за STА (линк z6), односно План рада за STT (линк z7). Кандидат који се пријављује за комбиновану мобилност користи образац за STА (линк z6). План држања наставе, односно План рада, мора бити усаглашен са колегама на прихватној институцији и потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији, а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције.

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или о учешћу у реализацији програма мобилности на матичној институцији и томе слично.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк z1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету (линк z8) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 25. новембар 2020. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са раније наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, Универзитет у Нишу ће за чланове наставног и ненаставног особља на мобилности у програмским земљама обезбедити надокнаду трошкова превоза и индивидуалну подршку за трошкова боравка у месту одржавања активности.

- Максимални износи средстава намењених покривању трошкова превоза учесника мобилности у зависности од удаљености наведени су у следећој табели („удаљеност“ је раздаљина између места из којег се путује и места одржавања активности добијена применом даљинара Европске Комисије: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА

Удаљеност

Максималан износ (по учеснику)

Од 10 до 99 км

   20 ЕУР

Од 100 до 499 км

 180 ЕУР

Од 500 до 1999 км

 275 ЕУР

Од 2000 до 2999 км

 360 ЕУР

Од 3000 до 3999 км

 530 ЕУР

Од 4000 до 7999 км

 820 ЕУР

8000 км или више

1500 ЕУР

- Износи индивидуалне подршке за покривање трошкова боравка чланова наставног и ненаставног особља током мобилности у сврху држања наставе и стручног усавршавања на ВШ институцијама у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИНДИВИДУАЛНА ПОДРШКА ЗА ТРОШКОВЕ БОРАВКА

Групација земље

Земља у којој се реализује мобилност

Износ подршке    по дану у ЕУР

ГРУПА 1

Програмске земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Велика Британија, Лихтенштајн, Норвешка

180

ГРУПА 2

Програмске земље са средње високим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија

160

ГРУПА 3

Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија

140

- Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa нега, помоћнa опремa, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк z9).

- Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана не плаћа се, између осталог, на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна односи се и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Erasmus+ КА103 и КА107. Ове године, наведени неопорезиви износ средстава је, усклађивањем са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години, повећан на 101.900 динара. Примања изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%.

- Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

- Здравствено осигурање чланова наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

Критеријуми за избор кандидата

1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани у две категорије према врсти активности (држање наставе и стручно усавршавање). Рангирање кандидата биће обављено у свакој категорији понаособ.

2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу оцене планова наставе/рада, радног искуства и наставничког звања или радног места, процене значаја активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета, претходног учешћа у програмима мобилности и предложеног трајања мобилности. Системом бодовања даје се приоритет кандидатима који у претходне три календарске године нису остварили ни једну мобилност. Максимално трајање мобилности запослених, као што је већ наведено, ограничено је уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус на 7 дана (5 радних дана + 2 дана за пут), а због ефикаснијег коришћења расположивих средстава биће стимулисане мобилности краће од 7 дана.

3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност запослених из једне у другу категорију (из држања наставе у стручно усавршавање или обрнуто) тако да финансијску подршку добије што већи број пријављених кандидата уколико то расположива средства омогућавају.

4. Ако по окончању конкурса за мобилност запослених преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (настава и усавршавање), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.

5. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Универзитету. Право на мобилност може бити ускраћено и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

              - Оцењивање и бодовање кандидата за држање наставе

План држања наставе оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби затражити од еминентних професора у датој области.

Искуство у настави и научно-наставно или уметничко-наставно звање кандидата бодују се у распону од 0 до 10 бодова према приложеној табели.

Значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.

Држање наставе / критеријум

Бодови

План држања наставе

0 – 10

Искуство + звање:              редовни професор или еквивалентно звање

                                                ванредни професор или еквивалентно звање

                                                доцент или еквивалентно звање

                                                асистент са докторатом или еквивалентно звање

                                                асистент или еквивалентно звање

9 – 10

7 – 8

5 – 6

3 – 4

0 – 2

Значај за активности за углед Универзитета

0 – 10

Учешће у мобилности:      мобилност у текућој или претходној години

                                                 мобилност остварена 2 године пре текуће године

                                                 мобилност остварена 3 године пре текуће године

-10

-6

-3

Трајање мобилности:         укупно 2-4 дана

                                                 укупно 5 дана

                                                 укупно 6 дана

                                                 укупно 7 дана

6

4

2

0

            - Оцењивање и бодовање кандидата за стручно усавршавање


План рада током стручног усавршавања оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби тражити од руководиоца одговарајуће службе или катедре.

Радно искуство и радно место или звање кандидата бодују се у распону од 1 до 10 бодова према приложеној табели.

Значај активности којима кандидат доприноси угледу факултета и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, радна достигнућа, учешће на пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисије по потреби може да тражи од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.

Стручно усавршавање / критеријум

Бодови

План рада током стручног усавршавања

0 – 10

Искуство + радно место: старији/виши службеник/сарадник/техничар

                                      службеник/сарадник/техничар

                                      млађи/нижи службеник/сарадник/техничар

                                      приправник

8 – 10

5 – 7

3 – 4

0 – 2

Значај за активности и углед Универзитета

0 – 10

Учешће у мобилности:       мобилност у текућој или претходној години

                                        мобилност остварена 2 године пре текуће године

                                        мобилност остварена 3 године пре текуће године

-10

-6

-3

Трајање мобилности:        укупно 2-4 дана

                                        укупно 5 дана

                                        укупно 6 дана

                                        укупно 7 дана

6

4

2

0

6. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који раде на пословима реализације мобилности на матичној институцији, чија мобилност може бити од значаја за реализацију неког међународног пројекта (Erasmus+, CEEPUS, FP7, итд.), који долазе са факултета или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности и чија мобилност је краћег трајања.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.

5. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.