hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
петак, 04 новембар 2022 09:39

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност студената, наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА107

(International Credit Mobility - ICM)

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA107-065225 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује 

Конкурс за мобилност студената, наставног и ненаставног особља на универзитетима партнерских земаља у летњем семестру 2022/23. године*

Конкурс је отворен до 6. децембра 2022. године, а могу се пријавити студенти, наставници и ненаставно особље факултета Универзитета у Нишу, и то за

 • мобилност студената у сврху студирања (Student Mobility for Studies - SMS)
 • мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
 • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)
 • мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Мобилност у сврху студирања омогућава студентима Универзитета у Нишу да део свог студијског програма заврше тако што похађају наставу и полажу испите на партнерској ВШ институцији у иностранству са којом Универзитет има потписан међуинституционални уговор. Активност држања наставе омогућава наставницима Универзитета у Нишу да изводе наставу на партнерској ВШ институцији у иностранству и може се одвијати у било којој области академских или струковних студија обухваћеној међуинституционалним уговором. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској ВШ институцији у иностранству. Коришћење средстава програма Erasmus+ за финансирање мобилности у сврху рада на научним пројектима или учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Трајање мобилности - Према правилима програма Erasmus+ КА107, трајање финансиране мобилности студената у сврху студирања на истом нивоу студија је ограничено на најмање 3, а највише 12 месеци, али је наведеним уговором о додели наменских бесповратних средстава мобилност студената Универзитета у Нишу ограничена на максимално 5 месеци. Мобилност наставног и ненаставног особља је правилима програма ограничена на најмање 5, а највише 60 радних дана, али је, у складу са поменутим уговором, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља Универзитета у Нишу фиксирано на 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (по 1 дан пре почетка и по завршетку активности).

Обавезе учесника - Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху студирања обавезан је да на партнерској институцији похађа наставу и полаже испите из предмета који у збиру доносе 30 ЕСПБ по семестру. Учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно. Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно. У оквиру мобилности за стручно усавршавање је такође обавезно спровести радне активности у трајању од 8 сати недељно.

**Мобилности које буду одобрене по овом конкурсу биће спроведене у летњем семестру 2022/23. академске године, најкасније до почетка колективних годишњих одмора средином јула 2023. Пројекат 2020-1-RS01-KA107-065225 се завршава 31. јула 2023. и не постоји могућност да било која мобилност у оквиру пројекта буде спроведена накнадно.

Расположивост

 1. Босна и Херцеговина – 2 (две) мобилности:
 • Једна мобилност за студента у сврху студирања на Универзитету у Источном Сарајеву (https://www.ues.rs.ba/) у било којој од расположивих области
 • Једна мобилност за држање наставе на Свеучилишту у Мостару (https://www.sum.ba/) у било којој од расположивих области.
 1. Молдавија - 3 (три) мобилности:
 • Две мобилности за држање наставе и једна мобилност за стручно усавршавање на Државном педагошком универзитету „Ion Creanga“ у Kишињеву (https://upsc.md/). Области размене: образовање, историја, филозофија, језици, психологија и уметност.
 1. Алжир
 • Једна мобилност за држање наставе и једна мобилност за стручно усавршавање на Универзитету „Ibn Khaldoun“ у Тиарету (https://www.univ-tiaret.dz/) или на Универзитету „Mostefa Ben Boulaid“ – Batna 2 у Батни (https://univ-batna2.dz/). Области размене: природне и друштвене науке, математика, језици (француски и енглески), информационо-комуникационе технологије и техничке науке.

Услови учешћа на конкурсу, документација, критеријуми, одлучивање и жалбе

Услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, неопходна документација, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације које су од значаја само за учеснике овог конкурса.

Саставни део овог конкурса су два прилога, доступна за преузимање у виду архива под називима: Prilog uz konkurs - studenti и Prilog uz konkurs – nastavno i nenastavno osoblje, у којима се налазе детаљне информације од значаја за учеснике овог конкурса (услови учешћа, упутство за припрему документације, списак неопходних докумената, подаци о контакт особама и координаторима, критеријуми за избор кандидата, надокнада трошкова за лица са инвалидитетом), као и комплет неопходних формулара за сваку категорију учесника.

Учесници конкурса су обавезни да преузму и распакују одговарајући прилог, да пажљиво проуче сва упутства и обавештења у приложеним документима, као и да уредно попуне и потпишу одговарајуће формуларе и/или прикупе тражене потписе одговорних лица са печатом институције.

Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса и прилога, као и да се придржавају упутства за припрему и слање пријавне документације.

2. Кандидати треба да проуче горе наведену расположивост мобилности на ВШ институцијама из партнерских земаља са којима Универзитет у Нишу има потписане КА107 међуинституционалне уговоре и определе се за једну институцију на којој желе да спроведу своју мобилност у периоду предвиђеном конкурсом.

3. Пријава мора да садржи комплетну документацију у складу са списком из одговарајућег прилога.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације. Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу (подаци о координаторима су дати у прилогу). Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 6. децембар 2022. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са правилима програма и раније наведеним уговором о додели наменских бесповратних средстава, студентима Универзитета у Нишу током мобилности у партнерским земљама следује индивидуална подршка за трошкове боравка у месту одржавања активности у износу од 800,00 € месечно (минимално 3, а максимално 5 месеци), док индивидуална подршка за наставно и ненаставно особље износи 180 € дневно (5 радних дана + 2 дана за пут). За све учеснике, и за студентиа и за запопслене, обезбеђена је и једнократна надокнада трошкова превоза, која за мобилносту у Молдавији и Алжиру износи 275 €, а за мобилност у Босни и Херцеговини 180 €.

- Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa нега, помоћнa опремa, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (додатне информације дате су у прилозима).

- Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у Републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана се не плаћа, између осталог, и на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 100.000 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна се односи и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Erasmus+. У фебруару 2022. године, наведени неопорезиви износ средстава, усклађивањем са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години, повећан је на 111.380 динара. Накнаде трошкова боравка изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%, а по стопи од 20% опорезују се и накнаде трошкова превоза.

- Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

- Здравствено осигурање студената, наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA107. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве у складу са критеријумимам из прилога, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе за мобилност на свим факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.

5. Институционални координатор и/или службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.