hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
петак, 11 септембар 2020 08:37

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност студената у оквиру програма Еrasmus+ КА103

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава број 2019-1-RS01-KA103-000495 и 2020-1-RS01-KA103-065136 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс за мобилност студената у сврху студирања и обављања студентске праксе на универзитетима и другим организацијама у програмским земљама

Конкурс је отворен до 30. октобра 2020. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија свих факултета Универзитета у Нишу, и то за

 • мобилност у сврху студирања (Student Mobility for Studies – SMS) у трајању од најмање 3, а највише 5 месеци током летњег семестра академске 2020/2021. године
 • мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships - SMT) у трајању од 2 месеца током академске 2020/2021. године.

 

Услови учешћа на конкурсу

1. На конкурсе за мобилност студената расписан од стране Универзитета у Нишу могу се пријављивати само студенти факултета Универзитета у Нишу.

2. Студенти се по правилу могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном степену студија на који су уписани, осим уколико у конкурсу није назначено другачије.

3. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.

4. Студенти завршне године студија могу равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху студирања само ако се мобилност реализује у текућој академској години. Ово се односи и на студенте једногодишњих мастер студијских програма код којих је прва година студија уједно и завршна. Ако на конкурсу за мобилност у сврху студирања у току наредне академске године нема довољно пријављених кандидата са нижих година студија, Универзитет у Нишу може одлучити да условно номинује и студенте завршне године, од којих се у том случају захтева писана изјава да се њихове студије на матичном факултету неће завршити док не реализују мобилност.

5. Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе, при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања.

6. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.

7. Студенти који су већ користили стипендију за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета и биће рангирани иза студената који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност. Студенти мастер и докторских академских студија који су стипендију за мобилност користили на претходном нивоу студија ће такође имати нижи ниво приоритета у односу на студенте који нису били корисници стипендије за мобилност.

8. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.

9. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање или пракса на иностраној ВШ институцији или другој организацији.

10. Број студената којима ће Универзитет у Нишу одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а Универзитет ће им пружити стручну и административну подршку.

 

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк1).

2. Студенти који желе да се пријаве за мобилност у сврху студирања треба да проуче списак универзитета на којима је могуће остварити мобилност (линк2) и на основу понуђених области за размену, каталога курсева на њиховим сајтовима и других релевантних параметара изаберу један или два универзитета за које ће поднети пријаву. На неким од универзитета са списка (линк2) могућа је и реализација мобилности у сврху студентске праксе, али пријаве студената који желе да обаве праксу нису ограничене само на универзитете са списка. Пракса у принципу може бити обављена на било којој институцији, организацији, установи или компанији од које студент добије одговарајућу сагласност за обављање праксе.

3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (линк3)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк4)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење факултета о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај Уговора о учењу за SMS (линк5) или SMT (линк6), припремљену у консултацијама са Академским координатором на факултету (линк7)
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност –на енглеском или на одговарајућем другом страном језику.
 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику, посебно за сваки изабрани универзитет/организацију, максимално по једна страна
 • Сагласност ментора и план истраживања на енглеском језику (прилажу само студенти докторских студија који се пријављују за SMS)
 • Сагласност страног универзитета или друге организације за обављање студентске праксе (прилажу само студенти који се пријављују за SMT)

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Ерасмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називима универзитета или организације на које се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету (линк7) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 30. октобар 2020. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

 

Информације о стипендијама и друге напомене

- Износи стипендија за мобилност студената у сврху студирања на универзитетима у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

Групација земље

Земља у којој се реализује мобилност

Износ месечне стипендије у ЕУР

ГРУПА 1

Програмске земље са вишим трошковима живота  

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Велика Британија, Лихтенштајн, Норвешка

520

ГРУПА 2

Програмске земље са средње високим трошковима живота               

 Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија

520

ГРУПА 3

Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија

470

- Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања студентске праксе увећавају се за 100 ЕУР месечно у односу на износе наведене у табели.

- Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 200 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху студирања, односно 100 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху обављања студентске праксе (укупно увећање које произилази из обављања праксе и неповољног социо-економског положаја не може бити више од 200 ЕУР месечно). Информације о условима и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја за пројекте мобилности одобрене 2019. и 2020. године наведене су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/). Документацију прикупљају и прилажу студенти којима Универзитет у Нишу одобри мобилност након спроведеног поступка селекције, при чему ће најпре бити расподељена средства за стипендирање расположива у оквиру пројекта одобреног 2019. године (2019-1-RS01-KA103-000495), а потом и средства на пројекту из 2020. године (2020-1-RS01-KA103-065136).

- Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк8).

- Путни трошкови студената нису покривени програмом Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове.

- Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

- Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (https://erasmusplusols.eu/en/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

Критеријуми за избор кандидата

1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани најпре у две категорије према врсти активности (студирање и пракса), а онда ће у свакој категорији бити формиране по две листе према приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на Универзитету у Нишу нису остварили ни једну стипендирану мобилност. Кандидати који су већ користили неку од стипендија за мобилност чине другу листу и могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих стипендија већи од укупног броја кандидата на првој листи.

2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања, мотивације исказанe у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвено-корисних) активности кандидата.

3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност студената из једне у другу категорију (из студирања у праксу или обрнуто) на начин да финансијску подршку добије што већи број кандидата уколико то расположива средства омогућавају.

4. Уколико по окончању конкурса за мобилност студената преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (студирање и пракса), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.

5. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Универзитету. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

 

Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа факултета.

Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања (аритметичка средина оцена на свим положеним испитима током студирања на свим нивоима студија) креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.

Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.

Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.

Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.

Квалитет садржаја Уговора о учењу и/или плана истраживања (за студенте докторских студија), односно плана рада током студентске праксе, вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу броја ЕСПБ бодова које кандидат може да оствари на прихватној институцији полагањем испита из одобрених предмета, нивоа планираних активности, као и на основу могућности признавања остварених ЕСПБ бодова и других резултата на матичном факултету (директно признавање остварених бодова или признавање додатних бодова за уписивање у додатак дипломи, коришћење резултата за израду завршног рада, итд.). Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања од матичног факултета кандидата.

Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Erasmus студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисије по потреби може затражити од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

Критеријуми

Бодови

Просечна оцена (10⸱ПО – 50) 

Број одслушаних/завршених година студија:       1 година 

                                                                                           2 године

                                                                                           3 године

                                                                                           4 године

                                                                                           5 година

                                                                                           6 или више година

0-50

0

1

2

3

4

5

 

Редовност студирања:                                                 редовно (година-за-годину)

                                                                                          1 обновљена година

                                                                                          2 пута обновљена година

                                                                                          више од 2 пута обновљена година                    

 

5

3

1

0

 

Проценат остварених ЕСПБ бодова:                       испод 50%

                                                                                           50 – 60%

                                                                                           60 – 70%

                                                                                           70 – 80%

                                                                                           80 – 90%

                                                               `                          90 – 100%

 

0

1

2

3

4

5

Садржај Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања

0 – 15

Мотивација кандидата

0 – 5

Познавања страног језика на коме се реализује мобилност                                                  

0 – 10

Ваннаставне активности

0 – 5

6. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са факултета или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу и/или план рада/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.

7. Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

 

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.

5. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.