hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza
четвртак, 13 јул 2023 13:43

Конкурс Универзитета у Нишу за краткорочну мобилност студената докторских студија у оквиру програма Erasmus+ KA131

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру ERASMUS+ програма мобилности KA131, Универзитет у Нишу објављује

Конкурс за краткорочну физичку мобилност студената докторских студија у сврху учења и обављања студентске праксе на универзитетима земаља ЕУ и трећих земаља које пуноправно учествују у програму Еразмус+

Конкурс је отворен до 24. августа 2023. године, а могу се пријавити студенти докторских академских студија свих факултета Универзитета у Нишу, и то за мобилност у сврху учења-студирања (Student Mobility for Studies – SMS) или за мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships - SMT) у трајању од најмање 5, а највише 30 дана у периоду од 18. септембра до 30. октобра 2023. године.*

*Реализација мобилности које буду одобрене по овом конкурсу планира се у периоду од средине септембра до краја октобра 2023. године. Пројекат из кога ће се финансирати ове мобилности завршава се 31. 10. 2023. и не постоји могућност да било која активност буде спроведена накнадно.

Краткорочна физичка мобилност у сврху учења или обављања праксе, која се може комбиновати и са виртуелном мобилношћу, је нови вид мобилности доступан студентима докторских студија који је уведен у програм КА131 како би се задовољила разноликост потреба потреба за учењем и обуком ове категорије студената. Да би се подстакао развој вештина, докторски кандидати у новом Еразмус+ програму имају могућност да, осим дугорочне мобилности, обављају мобилност и у виду краткорочних боравака у иностранству, чиме се постиже уједначен третман доктораната без обзира да ли само студирају или су и запослени на ВШ институцији.

Општи услови учешћа студената, наставног и ненаставног особља у мобилности, критеријуми за избор кандидата, поступци одлучивања и подношења приговора, као и поступак номинације кандидата, детаљно су регулисани актуелним Правилником о условима и поступцима за реализацију академске мобилности на Универзитету у Нишу (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), а у даљем тексту наведене су информације од значаја за учеснике овог конкурса.

Услови учешћа на конкурсу

1. На овај конкурс за мобилност студената могу се пријавити само студенти докторских академских студија факултета Универзитета у Нишу.

2. Студенти докторских академских студија који су на истом или претходном нивоу студија користили финансијску подршку за мобилност могу да учествују на овом конкурсу ако збирни период трајања мобилности на истом нивоу студија не прелази максималних 12 месеци, и то са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност.

3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.

4. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање или пракса на иностраној ВШ институцији или другој организацији.

5. Број студената којима ће Универзитет у Нишу одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрена подршка из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а Универзитет ће им пружити стручну и административну подршку.

 

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк1). Кандидати су обавезни да се придржавају овог упутства не само у припреми конкурсне документације већ и касније током процедуре када од одабраних кандидата буду захтевана додатна документа за припрему уговора о финансијској подршци за мобилност.

2. Кандидат може поднети само једну пријаву на конкурс. Од кандидата се захтева да проуче списак универзитета на којима је могуће остварити мобилност (линк2) и на основу понуђених области за размену, каталога курсева на њиховим сајтовима и других релевантних параметара определе се за универзитет са кога ће затражити сагласност за обављање краткорочне физичке мобилности у сврху учења или обављања праксе.

3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар (линк3)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк4)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење факултета о статусу студента докторских студија у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу)
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност
 • Сагласност ментора и факултета за учешће у краткорочној мобилности (линк5)
 • План рада/учења/истраживања на енглеском језику (линк6)
 • Сагласност супервизора или привременог ментора (професор, шеф катедре/департмана, шеф лабораторије) са страног универзитета за обављање краткорочне мобилности

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Еразмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

4. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@ni.ac.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу универзитета на који се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

5. Пријава се верификује тако што службеник на пословима међународне сарадње повратним имејлом потврђује уредан пријем пријавне документације. Кандидату који у року од 24 сата након слања пријаве не добије потврду пријема препоручује се да путем имејла () обавезно захтева информацију о статусу своје пријаве. Пријаве које нису верификоване на овај начин НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

6. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном факултету (линк7) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности Универзитета у Нишу. Пријаве које нису постављене на платформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 24. август 2023. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о индивидуалној подршци и друге напомене

- Индивидуалнa подршкa за краткорочну мобилност студената износи 70 ЕУР по дану до 14. дана активности, а 50 ЕУР по дану од 15. до 30. дана активности. За разлику од дугорочне мобилности, износ подршке идентичан је за студенте на краткорочној SMS и SMT мобилности и не зависи од земље у којој се активност спроводи.

- Студенти са смањеним могућностима на краткорочној мобилности могу да остваре право на додатна средства индивидуалне подршке за инклузију која износе 100 ЕУР за период физичке мобилности од 5 до 14 дана, а 150 ЕУР за период од 15 до 30 дана. Осим тога, особа са инвалидитетом/хендикепом/тешким здравственим стањем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк8). Детаљне информације о циљним групама за инклузију, потребној документацији и критеријумима за остваривање права на додатак доступне су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/). Припадност било којој од наведених циљних група потврђена одговарајућом документацијом довољна је за остварење права на додатак за инклузију. Студенти су обавезни да се у пријави на конкурс само изјасне да ли ће захтевати додатна средства за инклузију или не, а документација којом учесник који се изјаснио за додатна средства доказује припадност некој од циљних група биће захтевана накнадно, након што поступак селекције по конкурсу буде завршен.

- Студенти са смањеним могућностима на краткорочној мобилности остварују право и на надокнаду трошкова превоза. Максимални износи средстава намењених покривању трошкова превоза учесника у зависности од удаљености наведени су у следећој табели („удаљеност“ је раздаљина између места из којег се путује и места одржавања активности добијена применом даљинара Европске Комисије: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА за студенте са смањеним могућностима

Удаљеност  

Максималан износ (по учеснику)

Стандардни превоз

Зелени превоз

Од 10 до 99 км

   23 ЕУР

 

Од 100 до 499 км

180 ЕУР

210 ЕУР

Од 500 до 1999 км

275 ЕУР

320 ЕУР

Од 2000 до 2999 км

360 ЕУР

410 ЕУР

Од 3000 до 3999 км

530 ЕУР

610 ЕУР

Од 4000 до 7999 км

820 ЕУР

 

8000 км или више

1500              

 

- Учесници који не остваре право на додатна средства за студенте са смањеним могућностима самостално сносе путне трошкове, али могу се определити за зелени превоз. У том случају добиће једнократно износ од 50 ЕУР као допунску индивидуалну подршку за зелено путовање, а могу добити и до 4 дана додатне индивидуалне подршке за дане путовања, ако то буде релевантно.

- Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+. Учесници су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције. Учесници мобилности у сврху обављања праксе су, поред здравственог осигурања, обавезни да поседују и осигурање од последица несрећног случаја и осигурање од грађанске одговорности.

- Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је електронска платформа за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности. Селектованим студентима биће послате инструкције за приступ OLS платформи ради тестирања познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да могу да похађају курс одабраног страног језика током мобилности.

Критеријуми за избор кандидата

1. Све пријаве кандидата које испуне услове конкурса биће поређане у две листе према приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима финансиране мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на Универзитету у Нишу нису остварили ни једну финансирану мобилност. Кандидати који су већ користили финансијску подршку за мобилност чине другу листу и по овом конкурсу могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих места већи од укупног броја кандидата на првој листи.

2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија, квалитета одобреног плана рада/учења/истраживања, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвено-корисних) активности кандидата.

 • Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу кога се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија

Број бодова остварених на основу просечне оцене остварене током целокупног периода студирања, нормирано према броју ЕСПБ на појединим нивоима студија, креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.

Квалитет садржаја Плана рада/учења/истраживања вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу врсте и нивоа планираних активности, очекиваних резултата и могућности њиховог коришћења у изради дисертације, итд. Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Плана рада/учења/истраживања од матичног факултета кандидата.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Еразмус студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисија по потреби може затражити од руководства факултета и/или Универзитета у Нишу.

Критеријуми                                                                                                              

Бодови

Просечна оцена (10⸱ПО – 50)

10 – 50

Садржај плана рада/учења/истраживања

0 – 15

Познавања страног језика на коме се реализује мобилност

0 – 10

Ваннаставне активности

0 – 5

3. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са факултета или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији План рада/учења/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.

4. Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

1. Службеник на пословима међународне сарадње и Еразмус+ Институционални координатор Универзитета у Нишу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета у Нишу.

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира прелиминарну ранг листу кандидата према броју остварених бодова.

3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује прелиминарну ранг листу на сајту Универзитета у Нишу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на факултетима Универзитета у Нишу.

4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета у Нишу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

4. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета у Нишу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата. Ректор задржава право да накнадно изврши измену одлуке, односно да прошири или скрати листу изaбраних кандидата у зависности од стварног стања средстава на пројектима.

5. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.