hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме

erasmus logo 300x169Нови програм за сарадњу Европске уније покрива области образовања, младих и спорта у периоду 2014-2020. године. Erasmus+ је наследио три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала – Tempus, Erasmus Mundus и Програм за целоживотно учење, као и програм Млади у акцији. Универзитет у Нишу учествује као носилац на једном и партнер на два пројекта у кључној активности КА2 везаној за изградњу капацитета у високом образовању. Преглед ових пројеката можете наћи овде.

Универзитет у Нишу је такође потписао преко 40 међуинституционалних уговора у оквиру активности КА1 која се бави образовним мобилностим наставника и студената. Учешће нашег Универзитета у оваквим пројектима повећава видљивост Универзитета и квалификује га за све врсте будуће сарадње. Листу до сада прихваћених међуинституционалних уговора можете наћи овде.

Институционални координатор: проф. др Ивица Манић (ivica.manic@elfak.ni.ac.rs)

Контакт особе

Contact Persons

Партнери на Еразмус + пројектима

Erasmus+ Programme Partners

Brochure Erasmus + KA107-2017

Ко може да учествује

Појединци – наставници, студенти, стажисти, приправници, ученици, одрасли, млади, волонтери, тренери, омладински радници, професионалци организација активних у пољу образовања, обука и младих чине главну циљну групу програма.

Треба имати у виду ипак да се појединци не могу директно пријавити за доделу финанцијске подршке, већ се морају обратити својој установи, организацији или предузећу, које могу поднети пријаву.

Институције које имају право да учествују у пројектима Ерасмус+ првенствено морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (партнерске земље могу бити оне које се налазе у суседству Европске уније, али и све друге земље света и међу њима је и Србија).


Структура новог програма

Кључна активност 1 (КА1) – Образовна мобилност појединаца
•    Мобилност појединаца у подручју образовања, и оспособљавања младих
•    Заједничке мастер студије
•    Систем студентских зајмова
*ВАЖНО: Важно је истаћи да студенти, наставно особље или волонтери не могу подносити самосталне пријаве за стипендије за мобилност. Особе које желе да учествују у активностима треба да се обрате некој од организација које примају подршку из Erasmus+ програма.

Кључна активност 2 (КА2) – Сарадња за иновације и размену добре праксе

•    Стратешка партнерства у области образовања, обука и младих
•    Савези знања
•    Савези секторских вештина
•    Пројекти изградње капацитета у високом образовању

Кључна активност 3 (КА3) – Подршка реформи политике

•    Структурирани дијалог
•    Састанци младих особа и доносица одлука у подручју образовања и младих

Активности Jean Monnet
•    Катедра Jean Monnet
•    Модули Jean Monnet
•    Центри изврсности Jean Monnet
•    Потпора Jean Monnet установама и асоцијацијама
•    Мрежа Jean Monnet
•    Пројекти Jean Monnet

Спорт

•    Заједничка партнерства у подручја спорта
•    Непрофитни европски спортски догађаји

IF4TM пројекту

 

О програму

Нови програм за сарадњу Европске уније покрива области образовања, младих и спорта у периоду 2014-2020. године. Erasmus+ је наследио три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала – Tempus, Erasmus Mundus и Програм за целоживотно учење, као и програм Млади у акцији.

Са укупним издвајањима у износу од 14,774 милијарди евра за наредних седам година, очекује се да ће програмом Erasmus+ бити финансирани пројекти који ће подржати све нивое образовања, већу синергију формалног, неформалног и информалног учења, снажније повезивање са светом рада и стварање додатних вредности за европски простор образовања. Такође ће постојати могућности за боље повезивање земаља учесница програма у дефинисању образовних политика. Програм ће наставити да промовише признавање и вредновање стечених квалификација, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима, као имеђународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

У фокусу програма је, између осталог, и јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура. За област спорта, приоритет је сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

За спровођење Програма надлежне су Европска комисија на европском нивоу, националне агенције на нивоу програмских земаља и националне канцеларије Еразмус+ на нивоу партнерских земаља.

Све додатне информације у вези са програмима Erasmus+ можете видети на сајту  http://www.erasmusplus.rs 

 

Актуелни пројекти

Универзитет у Нишу партнер на међународном ECOBIAS пројекту

LOGO ECOBIASУниверзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs (ECOBIAS) - Развој мастер студија из еколошког мониторинга и биопроцене слатководних екосистема у високошколским институцијама Западног Балкана.

LOGO ERASMUSБрој пројекта: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Уговор о гранту број: 2019-1991 / 001-001
Финансијер: ERASMUS+ (Capacity Building)
Време трајања пројекта: 15.01.2020. до 14.01.2023. године.

Веб адреса пројекта: https://www.ecobiaserasmus.com/

Координатор: Проф. др Снежана Радуловић, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду
Руководилац: Проф. др Ђурађ Милошевић, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу

Листа партнерских институција:

P1   УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, Србија, UNS
P2   УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, Србија, UNI
P3   СВЕУЧИЛИШТЕ У ЗАГРЕБУ, Хрватска, UNIZG
P4   УНИВЕРЗИТЕТ ДУИЗБУРГ-ЕСЕН, Немачка, UDE
P5   УНИВЕРЗИТЕТ ДОЊА ГОРИЦА ПОДГОРИЦА, Црна Гора, UDG
P6   УНИВЕРЗИТЕТ У МОСТАРУ, Босна и Херцеговина, SUM
P7   ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УНИВЕРЗИТЕТ ТРАВНИК У ТРАВНИКУ, Босна и Херцеговина, IUT
P8   ЈАВНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У ТУЗЛИ, Босна и Херцеговина, UNTZ
P9   УНИВЕРЗИТЕТ У САРАЈЕВУ, Босна и Херцеговина, UNSA
P10 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, Босна и Херцеговина, UBL
P11 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, Босна и Херцеговина, UES

Пројекат ECOBIAS, има за циљ да развије и унапреди знање/вештине/техничке ресурсе институција високог образовања у партнерским земљама у еколошком мониторингу и биолошкој процени слатководних ресурса у складу са националном и ЕУ политиком.

Специфични циљеви пројекта су:

- Развој и имплементација напредног мастер курикулума у Еколошком Мониторингу и Биолошкој Процени Акватичних Екосистема (EMAB) на институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана а у складу са болоњским и националним стандардима за акредитацију;

- Развој и имплементација курсева за учења током целог живота (LLL) за сектор мониторинга животне средине у складу са Оквирном Директивом о водама (WDF, EU) на институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана;

- Опремање 7 лабораторија за еколошки мониторинг и биолошку процену слатководних екосистема(EMAB) у институцијама високог образовања у земљама Западног Балкана;

- Развој регионалне академске ECOBIAS мреже ради организације и промоције регионалне сарадње у области Еколошког мониторинга и биолошке процене акватичних екосистема.

 

Универзитет у Нишу партнер на међународном e-VIVA пројекту

e vivaУниверзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (e-VIVA) чија је реализација започета 6. фебруара 2019. године, а трајаће до фебруара 2022. године.

 Пројекат се кофинансира у оквиру ERASMUS + програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од 15 партнера из Србије, Немачке, Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Португалије.

 


Универзитет у Нишу партнер на међународном IF4TM пројекту

Универзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту Институционални оквир за развој треће мисије универзитета у Србији - IF4TM чија је реализација започета 15. октобра 2015. године, а трајаће до октобра 2018. године.

Пројекат се кофинансира у оквиру ERASMUS + програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од 18 партнера из Србије, Велике Британије, Аустрије, Португала, Италије и Словеније.

Примарни циљ пројекта је да се на универзитетима у Србији, осим постојеће две мисије које се односе на образовање и истраживања, развије и имплементира трећа мисија коју чине три стуба развоја: трансфер технологија и иновације, континуирано учење, друштвено одговорно понашање универзитета.

Детаљне информације о пројекту погледајте овде, као и на http://www.if4tm.kg.ac.rs/

 


Универзитет у Нишу партнер на међународном CULTURWB пројекту

culturwb logo1
Универзитет у Нишу као партнер учествује на међународном пројекту
Јачање капацитета за промене у области туризма у земљама западног Балкана изградњом компетенција за менаџмент квалитета у области културног наслеђа и културног туризма - CULTURWB чија је реализација започета 6. децембра 2016. године, а трајаће до децембра 2019. године.Пројекат се кофинансира у оквиру ERASMUS + програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од 13 партнера из Србије, Немачке,  Аустрије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Холандије.

Детаљне информације о пројекту погледајте на сајт пројекта https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/

 

 

1xbet giriş , bonus veren siteler , kumar siteleri , online casino siteleri , mobil ödeme bahis , mobil ödeme ile bahis , canlı casino , youwin giriş , forex siteleri , canlı casino , bonus veren bahis siteleri , 1xbet , bahis siteleri , online casino siteleri