hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Законом о високом образовању прописано је да су израда и издавање диплома, организовање свечане промоције доктора наука и уручивање диплома кандидатима у надлежности универзитета.

Са циљем да се обезбеди једнообразан поступак и дефинишу облик и садржај документације и процедуре за достављање документације за израду и издавање диплома и заказивање промоције доктора наука на Универзитету у Нишу , Сенат Универзитета је на седници одржаној 09.12.2015. године донео   У П У Т С Т В О за обликовање, објављивање и достављање докторских дисертација у дигитални репозиторијум Универзитета у  Нишу, а на седници одржаној 12.09.2016. године и 
У П У Т С Т В О за пријављивање кандидата за израду и издавање дипломе и промоцију у докторе наука 

Упутство за обликовање, објављивање и достављање докторских дисертација је  ступило на снагу  објављивањем  у Гласнику Универзитета у Нишу ( бр. 9/2015, http://www.ni.ac.rs/dokumenti/category/181-broj-9-od-14122015-god), а примењује се од 01.01.2016. године. Док је Упутство за пријављивање кандидата за израду и издавање дипломе и промоцију у докторе наука ступило на снагу објављивањем у Гласнику Универзитета у Нишу (бр. 7/2016, https://www.ni.ac.rs/dokumenti/category/186-2016-godina), а примењује се од 01.октобра 2016. године.

pdf Текст : Упутство за промоцију

Универзитету се доставља попуњен и оверен образац Захтева за издавање диплома и промоцију кандидата у научни степен доктора наука, заједно са осталом документацијом наведеном у упутству. 

 wordОбразац: Захтев за издавање диплома и промоцију кандидата

 word  Образац: Подаци о аутору одбрањене докторске дисертације

  word Образац: Изјаве аутора дисертације.

 Трошкове израде и издавања дипломе плаћа докторанд који је стекао услове да му се изда диплома. 

 pdfИзнос накнада: Правилник о изменама и допунама Правилника о накнадама трошкова на Универзитету у Нишу,  ("Гласник Универзитета број 4/22)

 
Докторанд доставља и сажети извештај о научном доприносу у  форми  PowеrPoint презентације,  по моделу који је дат у Упутству .
 

 word  Образац: Форма сажетог извештаја о научном доприносу докторске дисертације кандидата.

 PwP Образац: PowrPoint верзија сажетог извештаја о научном доприносу докторске дисертације кандидата.

Нацрт дипломе за кандидате који су докторирали пре ступања на снагу новог Закона о високом образовању мора бити попуњен на следећи начин:

• текст уписивати ћирилицом, осим када у наслову докторске дисертације има речи које се искључиво пишу латиницом;
• само почетно слово наслова докторске дисертације писати великим словом;
• текст попуњавати у фонту Times New Roman;

 

Наведена документа слати електронском поштом на адресу: , а оригинале  стручној служби Универзитета у Нишу. 

Напомена: Уз осталу документацију, Универзитету се доставља и извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, у штампаном и електронском облику (скенирано, PDF формат).

Пре слања Захтева за промоцију, морају се испоштовати захтеви из Упутства за обликовање, објављивање о достављање  докторских дисертација у дигитални репозиторијум Универзитета у  Нишу. 

pdf  Текст : Упутство за обликовање дисертација 

Више информација на: http://www.ubnt.ni.ac.rs/izdanja/disertacije