hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

На Универзитету у Нишу изводе се студије трећег степена - докторске академске студије.

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 РЕСПБ бодова на основним акдемским и дипломским академским студијама.

На студије трећег степена може кандидат се може уписати под условима, на начин и по поступку утврђеним Правилником о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу, број 6/07"), општим актом факултета и конкурсом за упис на студијске програме.

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

  1. завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00,
  2. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама - мастер.


Студијским програмом докторских студија може се предвидети да се део студијског програма специјалистичких академских студија или део магистарских студија стечених по раније важећим законским прописима признаје за део студијског програма докторских студија.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама, дужине студирања на основним и дипломским студијама и остварених научних резултата.

Упис на докторске студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности.

Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија у оквиру истих или сродних области студија.

Лице које има академски назив магистра наука, односно магистра уметности, може се уписати у на одговарајућу годину докторских студија из исте или сродне области.