hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

На Универзитету у Нишу изводе се студије другог степена, и то:

  • дипломске академске студије
  • специјалистичке струковне студије
  • специјалистичке академске студије

Дипломске академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим онсновних академских студија од 240 ЕСПБ бодова или најмање 120 ЕСПБ бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова.

Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

Специјалистичке академске судудије имају најмање 60 ЕСПБ бодова уз претходно завршене дипломске академске студије.

На студије другог степена може кандидат се може уписати под условима, на начин и по поступку утврђеним Правилником о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу, број 6/07"), општим актом факултета и конкурсом за упис на студијске програме.

У прву годину дипломских академских студија - мастер може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остваривши:

  • најмање 180 ЕСПБ бодова - ако дипломске академске студије имају 120 ЕСПБ бодова
  • најмање 240 ЕСПБ бодова - ако дипломске академске студије имају 60 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис на прву годину дипломских академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

Упис на дипломске академске студије - мастер може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности.

У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће дипломске академске студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова и лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, у којем случају студије трају најмање 2 године, са најмање 120 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и дужине студирања на претходним студијама.

Упис на специјалистичке академске студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности.

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне струковне или основне академске студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на претходним студијама.

Упис на специјалистичке струковне студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности.