hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Психологија - МАС

Студијски програм - Психологија

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Психолошке науке
Диплома/титула - Мастер психолог
Ниво студија - Мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Циљеви студијског програма психологије су да се студенти упознају са:

1. предметом, основним методама и развојем психологије, као фундаменталне и примењене науке;
2. основним психолошким појмовима и теоријским системима;
3. основним карактеристикама, принципима и факторима психичког живота човека;
4. примењеним психолошким дисциплинама.
5. Циљеви овог програма су да се студенти оспособе за:
6. коришћење различитих психолошких техника и метода за прикупљање података;
7. примену статистичких метода и знања из методологије емпиријских истраживања у припреми и спровођењу истраживања;
8. коришћење стручне литературе;
9. тимски рад у пословима где се могу применити основна знања из психологије;
10. даље студирање и усавршавање.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
По завршетку мастер академских студија из области психологије очекује
се да студент покаже:

1. свеобухватно знање и разумевање предмета, основних метода, развоја и актуелног статуса психологије као науке и струке;
2. разумевање психолошких појмова, ширих и ужих теоријских система;
3. познавање и разумевање принципа и фактора психичког развоја човека кao и познавање области примењених грана психологије и њиховог односа са психологијом као науком;
4. познавање основних инструмената и техника научног истраживања у психологији;
5. познавање основних психометријских принципа;
6. познавање статистичких процедура и разумевање улоге статистике у психологији.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА
Од студента се након завршених мастер академских студија из области психологије очекује да буде у стању да:

 • самостално анализира и пореди различите теоријске системе и моделе,
 • усвојена сазнања примени у разумевању и процени различитих аспеката психолошког функционисања како појединца, тако и група и организационих целина;
 • правилно интерпретира статус основних психичких процеса и функција на основу примене психодијагностичких средстава;
 • препозна психолошке потребе и проблеме у различитим доменима функционисања и примењује адекватна теоријска сазнања и практичне процедуре у њиховом решавању;
 • предвиђа последице и осмишљава решења раличитих психолошких проблема, креира програме и активности за подршку развоја и побољшање
   квалитета живота;
 • планира, конципира и спроводи истраживања из различитих области психологије поштујући принципе научног истраживања;
 • конструише, примењује и адекватно интерпретира психолошке мерне инструменте уз детаљно познавање статистичких процедура;
 • критички процењује истраживачке налазе и компетентно их представља јавности;
 • препознаје улогу психолога у сарадњи са другим струкама и у спреман је да се укључи у тимски рад;
 • уважава и примењује етичке кодексе струке;
 • адекватно евалуира ефекте свог професионалног рада;
 • препознаје вредност континуиране едукације.

Након студија нека од могућих занимања су:

 • Психолошки консултант у образовним установама;
 • Психолошки консултант у спортским тимовима.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет