hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Руски језик - ОАС

Студијски програм - Руски језик

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Филолошке науке
Диплома/титула - Дипломирани филолог
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:
Стицање потребних теоријских и практичних знања из области русистичке лингвистике и руске књижевности; упознавање са предметом и основним лингвистичко-теоријским и књижевно-теоријским методама у настави руског језика као страног, стицање комуникативне компетенције на руском језику, оспособљавање за примену стечених знања у животу, струци и настави, овладавање основним лингвистичким, књижевним и методичким појмовима и теоријским системима из области русистике и славистике, оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа из области руског језика и књижевности. Један од циљева је да формирају етички суд о појавама којима се баве, да остварују тимску комуникацију и имају смисла за сарадњу са стручњацима из сродних области.
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА:
Овладавање основним теоријским и методолошким знањима неопходним за самостално проучавање језика и књижевности. Током студија студент треба да усвоји знања о предмету и методама лингвистичких и књижевних истраживања, о развоју и актуелном статусу руског језика као науке и струке, да овлада лингвистичким и књижевним појмовима и теоријским системима.
Студенти треба да се оспособе за стручни и самостални професионални рад и да стекну трајна систематска знања из дисциплине коју су изабрали и стекну потребу за континуираном едукацијом и својим даљим стручним, професионалним усавршавањем, а самим тим да се служе руском литературом из области лингвистичких, књижевних и друштвених наука.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Дипломци су способни да самостално баратају руским језиком, како усменим, тако и писаним. Такође, свршени студенти руског језика поседују вештине тумачења и разумевања књижевних дела, и то не само дела руских писаца, већ и књижевних дела светске књижевности. Нека од могућих занимања након студија су:
Наставник руског језика у основој/средњој школи;
Наставник руског језика у приватној школи;
Преводилац руског језика;
Лектор за руски језик;
Књижевни критичар.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет