hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Филозофски факултет - Србистика - ОАС

Студијски програм - Србистика

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке
Научна област - Филолошке науке
Диплома/титула - Дипломирани филолог (за српски језик и књижевност)
Ниво студија - основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Овај студијски програм обухвата два модула:
1. модул-http://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/departmani/srpski-jezik.html
2. модул-http://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/departmani/srpska-i-komparativna-knjizevnost.html
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Студенти се оспособљавају за стицање теоријских и практичних знања и вештина из српског језика и књижевности. Након реализације студијског програма они познају базичне нивое науке о језику, тј. фонолошки, морфолошки, синтаксички и семантички аспект српског језика.
Студенти стичу одговарајућа знања из науке о књижевности –књижевноисторијска, теоријска и методолошка, чиме се оспособљавају за тумачење и вредновање књижевних дела. Стицањем увида у савремена сазнања из педагошко-психолодшких дисциплина и методике наставе, оспособљавају се да своја знања, умења и вештине пренесу коришћењем најсавременијих наставних метода.
ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА
Сврха студијског програма Oсновних академских студија србистике јесте образовање студената за филологе србисте. Научне, стручне и практичне компетенције које студенти стичу на студијама првог степена омогућиће им да буду наставници српског језика и књижевности посвећени образовању и васпитању ученика, способни да подстичу њихов интелектуални, културни и духовни развој.
Након завршених основних студија србистике, студент је способан да:

 • разликује средишње лингвистичке проблеме и питања, влада генеалогијом индоевропских језика, формулише став о актуелним језичко-политичким питањима;
 • разликује дисциплине науке о књижевности и основне функције књижевности;
 • познаје разлоге и механизме језичке промене и разуме хијерархијску организацију граматике и из традиционалног, и из формалног угла;
 • класификује књижевна дела по роду и жанру, као и по књижевним периодима;
 • опише, објасни и демонстрира структуру стандардног српског језика на свим нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком и лексичком);
 • опише сложену и динамичну природу историје српске књижевности;
 • препозна дијалекатску разуђеност савременог српског језика, сумира његов историјског развој;
 • препозна, класификује и дефинише опште поетичке одлике појединих епоха, праваца, жанрова и стваралаца српске, јужнословенских и светске књижевности;
 • формулише основе србистике, анализира историјске књижевне идиоме (српскословенски, рускословенски, славеносрпски и доситејевски језик);
 • анализира, интерпретира и објашњава репрезентативна дела српске, јужнословенске, европске и светске књижевности;
 • демонстрира употребу основа технике научног писања и покаже способност у избору, организовању и употреби релевантне литературе у свим понуђеним областима;
 • савлада један страни језик, на нивоу писане и усмене комуникације;
 • примени савремена сазнања педагошко-психолошких дисциплина и буде у стању да своја знања, умења и вештине формулише и препоручи будућим ученицима коришћењем најсавременијих наставних метода.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Дипломци српског језика поседују вештине тумачења и анализовања књижевних дела, и то не само дела српске књижевности , већ и дела светске књижевности. Такође, дипломци српског језика поседују знања о српском језику, његовој историји, као и његовим садашњим карактеристикама, имајући методолошке вештине да све претходно поменуте вештине и знања пренесу будућим генерацијама. Нека од могућих занимања након студија су:
Наставник српског језика у основној и средњој школи;
Наставник српског језика у приватној школи (тј. школи за учење српског језика као страног);
Лектор за српски језик.

Погледајте више детаља о факултету: Филозофски факултет