hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Грађевинско-архитектонски факултет - Грађевинарство-хидротехника - МАС

Студијски програм - Грађевинарство-хидротехника

Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Диплома/титула - Мастер инжењер грађевинарства
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљ овог студијског програма је да студенти стекну стручна и научна знања из конструктерства грађевинске струке. Стечена знања ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословим у грађевинској привреди приватног или јавног сектора, или као услов за научно усавршавање на докторским студијама. Завршетком дипломских академских студија стиче се услов за добијање овлашћења за самостално деловање у струци.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Дипломац поседује знања потребна за:

 • разумевање процеса грађења и пројектовања свих хидротехничких и водопривредних објеката
 • самостално доношење одлука при решавању конкретних инжењерских задатака на основу реално процењених информација, претпоставки, аргумената и анализа
 • прихватање најновијих резултата научно-технолошког прогреса и коришћење савремених метода рада
 • интегрисање знања у циљу решавања комплексних проблема грађевинске делатности
 • примену оригиналних идеја и непосредно укључивање у научно истраживачки рад Завршетком дипломских академских студија студент може да:
 • самостално израђује разне хидрауличке анализе и прорачуне устаљеног и неустаљеног течења у системима под притиском, отвореним токовима и токовима кроз подземне порозне средине
 • користи савремене методе и алате за хидрауличке прорачуне и анализе
 • спроводи разне хидролошке анализе и прорачуне за потребе пројектовања и грађења хидротехничких објеката
 • самостално израђује пројектну и техничку документацију за разне водопривредне и хидротехничке објекте (бране, хидротехничке тунеле, резервоаре, водне коморе, цевоводе, уставе, речне захвате воде, канале, аквадукте, водоторњеве, пумпне станице друго)
 • пројектује и руководи експлоатацијом система за водоснабдевање и каналисање свих врста насеља
 • пројектује и руководи експлоатацијом постројења за пречишћавање свих отпадних вода и постројења воде за пиће
 • пројектује и руководи одржавањем регулације речних токова, водних путева, буичних токова, заштиту терена од ерозије
 • пројектује и експлоатише системе за наводњавање и одводњавање
 • учествује у извођењу свих врста грађевинских радова у области водопривреде и хидротехнике као самостални руководилац градилишта
 • врши стручни 
  • надзор при изградњи свих врста хидротехничких објеката
 • врши техничку контролу свих врста пројеката из области хидротехнике и водопривреде
 • управља водама и бави се свим облицима заштите вода и заштите од штетног дејства вода
 • врши истраживања и испитивања у области коришћења и заштите вода

Погледајте више детаља о факултету: Грађевинско-архитектонски факултет