hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Грађевинско-архитектонски факултет - Грађевинарство-саобраћајнице - МАС

Студијски програм - Грађевинарство-саобраћајнице

Научно поље - Техничко-технолошке науке
Научна област - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Диплома/титула - Мастер инжењер грађевинарства
Ниво студија - мастер академске студије
Број ЕСПБ бодова - 60

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

 Циљ овог студијског програма је да студенти стекну стручна и научна знања из конструктерства грађевинске струке. Стечена знања ће им послужити за успешно запошљавање на стручним пословим у грађевинској привреди приватног или јавног сектора, или као услов за научно усавршавање на докторским студијама. Завршетком дипломских академских студија стиче се услов за добијање овлашћења за самостално деловање у струци.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

 Дипломац поседује знања потребна за:

 • разумевање процеса прорачуна, димензионисања, пројектовања и грађења разних конструктивних елемената и комплетних грађевинских објеката
 • самостално доношење одлука при решавању конкретних инжењерских задатака на основу реално процењених информација, претпоставки, аргумената и анализа
 • прихватање најновијих резултата научно-технолошког прогреса и коришћење савремених метода рада
 • интегрисање знања у циљу решавања комплексних проблема грађевинске делатности
 • примену оригиналних идеја и непосредно укључивање у научно истраживачки рад. 

Завршетком дипломских академских студија студент може да: 

 • самостално пројектује саобраћајне објекте (ванградски путеви, железничке пруге, аеродроми, раскрснице, чворови и станице, патећа постројења и остало)
 • пројектује доњи и горњи строј саобраћајница, коловозних конструкција и заштитних објеката
 • пројектује и води одржавање саобраћајних и инфраструктурних система (путне мреже, система јавних превоза, паркиралишта и друго) у урбанизованим подручјима
 • организује и води одржавање и заштиту пратећих површина и припадајућих објеката
 • пројектује саобраћајне тунеле
 • руководи реконструкцијом и санацијом саобраћајницаи припадајућих објеката
 • учествује у извођењу свих врста грађевинских радова у области саобраћајница као самостални руководилац градилишта
 • организује рад грађевинске механизације
 • врши стручни надзор при изградњи свих врста објеката у оквиру саобраћајница
 • врши техничку контролу свих врста пројеката из области саобраћајница
 • врши истраживања и испитивања у области материјала и конструција који се користе у градњи саобраћајница"   

Погледајте више детаља о факултету: Грађевинско-архитектонски факултет