hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

Машински факултет - Машинско инжењерство - ОАС

Студијски програм - Машинско инжињерство

Научно поље - Техничко - технолошке науке
Научна област - Машинско инжењерство
Диплома/титула - Дипломирани инжењер машинства
Ниво студија - Основне академске студије
Број ЕСПБ бодова - 240

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм основних академских студија припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област машинско инжењерство.
Студијски програм траје 4 године, односно 8 семестара и вреди 240 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова.
Студијски програм основних академских студија
Машинско инжењерство састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe стручног назива дипломирани инжењер машинства (скраћено: дипл. инж. маш.). Ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.
У Додатку дипломе уз титулу се може додати назив усмерења, коју студент може остварити избором одговарајуће групе предмета. Верификацију назива усмерења врше матичне Катедре факултета.


Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем студијских програма, студенти стичу знања која их чине компетентним да у зависности од усмерања могу без проблема да изврше:

пројектовање производних технологија и средстава за обраду резањем и деформисањем, као и за обраду коришћењем неконвенционалних технологија и рачунарски управљаних машина (Computer Numerical Control),
пројектовање технологије и средстава за контролу квалитета производње,
коришћење информационих технологија, за пројектовање производа, моделирање и симулацију производа и процеса,

управљање производима или системима,
управљање развојем производа или услуга,
управљање квалитетом и управљање производним системима,

буду пројектанти технологија, производних средстава и услуга у различитим областима производње,

примењују информационе технологије не само у свакодневним пословним активностима, него и за израду пословних информационих система, управљање, пројектовање, моделирање и симулацију производа, процеса и система, планирају, прате и управљају процесе развоја и производње, као и да управљају производним системима, пројектовања и развоја термоенергетских, хидроенергетских и термотехничких постројења, као и постројења процесне технике и заштите животне средине, конструисања машина, апарата и уређаја из области термоенергетике, хидроенергетике, термотехнике и процесне технике, производње и експлоатације термо-енергетских, хидроенергетских, термо-техничких и процесних постројења, мерења термо - струјних параметара радних флуида, побољшања ефикасности енергетских и процесних система, као и машина, уређаја и опреме која улази у њихов састав, упознају предности, могућности и области примене компонената мехатроничких система и система
управљања, буду оспособљени за мерења и подешавања мехатроничким уређајима, буду оспособљени за пројектовање мехатроничких система и система управљања, у стручној области – владање „стањем ствари“ (“state of the art”), у извођењу пројеката - методски приступ развоју производа и/или конструисању и пројектовању заварених конструкција,
иновативне способности и креативности, владање процесима конструисања и развоја и теоријским знањем у области заваривања и заварених конструкција,
ефективно добијање актуелних знања, примени симулационе технике, моделирања система и прототипа, технологијом заваривања, испитивања заварених конструкција и репаратурних технологија. Студенти стичу и: специфична стручна знања, основе, шира стручна знања (CAE, CAD, FEA, CAx, IPD, …),
специфична стручна знања из области заваривања и заварених конструкција.
Методска компетенција:
способност коришћења стручних знања, њихова комбинација и допуна, стратегијско размишљење и планирање, компетенције у области иновација, способност за решавање проблема и одлучивање, способност коришћења MCAE-FEA технологија, способност логистичког моделирања транспортних система, способност селекције и избора правилних техничких решења у стручној области, способност економског и рационалног односа према окружењу, способност самосталног интелектуалног развоја.

Погледајте више детаља о факултету: Машински факултет