hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме

filozofski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

Центар реализује научно-истраживачке пројекте, организује научне скупове и објављује научне публикације. Главне активности центра су:
- спровођење теоријско-емпиријских истраживања;
- спровођење примењених истраживања;
- реализација теренских истраживања за друге организације ;
- истраживање развојних трендова;
- анализа и евалуација мера социјалне политике;
- пружање услуга обуке за извођење теренских истраживања (обука анкетара, обука модератора за фокус групе и слично).

 

Osoblje

Др Љубиша Митровић, доктор социолошких наука, професор емеритус

Др Драгана Захаријевски, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Наталија Јовановић, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Бранислав Стевановић, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Данијела Гавриловић, доктор социолошких наука, редовни професор

Др Горана Ђорић, доктор социолошких наука

Др Јасмина Петровић, доктор социолошких наука, ванредни професор

Др Драган Тодоровић, социолог мањинских идентитета, социолог религије и ромолог, доктор социологије, ванредни професор

Др Сузана Марковић Крстић, доктор социолошких наука, ванредни професор

Др Лела Милошевић Радуловић, доктор социолошких наука, доцент

Др Гордана Стојић, доктор социолошких наука, доцен

Др Јелена Петковић, доктор социолошких наука, доцент

Др Милош Јовановић, доктор социолошких наука, доцент

Немања Крстић, дипломирани социолог

Jелена Божиловић, дипломирани социолог

Нина Павловић, дипломирани социолог

Мср Aлександра Николајевић, мастер социологије

Љиљана Скробић, асистенткиња на Филозофском факултету у Нишу

Бојана Пуцаревић, асистенткиња на Филозофском факултету у Нишу

Иван Анђелковић, асистент на Филозофском факултету у Нишу

biografije osoblja

 

Ključne reči

Друштвене науке, социолошка истраживања, истраживачки пројекти, теренска истраживања, истраживања јавног мњења, примењена истраживања, анализа и евалуација мера социјалне политике, истраживање проблема друштвеног развоја.

 

Ostvareni rezultati

У протеклих тридесетпет година постојања и деловања Центар је остварио следеће резултате:

- спроведена три компаративна емпиријска истраживања на територији Србије, Македоније и Бугарске;

- награда Министарства просвете, науке и технолошког развоја за најбољег руководиоца пројекта;

- остварена међународна сарадња са бројним институтима, универзитетима и факултетима: Универзитетом у Великом Трнову (Бугарска), Филозофским и Социолошким факултетом Универзитета „Ломоносов“ у Москви, са Институтом за социологију РАН, са Московским државним универзитетом за међународне односе, са Филозофским и Филолошким факултетом у Великом Трнову, са Институтом за социологију БАН (Софија), са Филозофским факултетом у Скопљу, са Филозофским факултетом у Републици Српској (Пале и Бања Лука), са Факултетом за социјалне науке (Крајова, Румунија), Западним универзитетом у Темишвару, СУНИ (SUNY) универзитетом (Универзитета америчке државе Њујорк – одељење у Кортланду);

- спроведена теренска истраживања за научне и друге организације из земље и иностранства;

- развијена мрежа сарадника и консултаната из научноистраживачких организације из Србије и региона.


 

Realizovani projekti

1986–1990 – Регионална хетерогеност и промене друштвене структуре (део пројекта Структура југословенског друштва), финасијер Конзорцијума института друштвених наука у СФРЈ;
1986–1990 – Радни морал, апсентизам и социјални конфлитки у привреди региона Ниша, финасијер Регионални СИЗ науке;
1995–2000 – Здравље и болести школске деце, финасијер Савезно министарство за развој, науку и животну средину
1995–2000 – Регионална културна сарадња на Балкану, Министарство за науку и технологију РС;
2002–2002 – Стратегије деловања синдиката у земљама централне и источне Европе и Србије у процесу транзиције, финасијер Министарство за науку и технологију РС;
2002–2005 – Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције, финасијер Министарство за науку и технологију РС;
2006–2010 – Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције, финансијер Министарство за науку и технолошки развој РС;
2011–2017 – Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције, финасијер Министарсво просвете, науке и технолошког развоја РС;

2010–2011 – партнер на пројекту Кластер сирева Југ чији је носилац Град Ниш, Управа за пољопривреду (реализација из фонда ЕУ преко програма „Регионални социоекономски програм развоја)

2013–2016 – 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery (Јачање високог образовања за креирање социјалне политике и пружање социјалних услуга), 2013-2016.

Поред тога, истраживачи Центра су учествовали у већем броју међународних и националних научно-истраживачких пројеката, као и примењених истраживања у сарадњи са цивилним сектором.

 

Realizovani prototipovi

Члан Центра Бранислав Стевановић је учествовао у изради Стратегије града Ниша, 2007, стр. 126 плус 7 анекса (у коаторству sa С. Стефановић, Г. Ристић, В. Марјановић, Н. Поповић, М. Милованчевић, М. Марковић, М. Станковић), пројекат реализован уз техничку подршку UN-HABITAT-а и техничку помоћ ERVET, специјализоване агенције за развој из италијанске регије Emilia Romagna, доступно на: http://www.ni.rs/uploads/file/071203strategija.pdf

Члан Центра Бранислав Стевановић је учествовао у изради Ревизије Стратегије града Ниша за период 2009-2020, 2009 (у коауторству сa С. Стефановић, Н. Поповић и М. Станковић); Пројекат финансиран од стране Владе Италије у оквиру СИРП Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији, уз техничку подршку УН-ХАБИТАТ Програма Уједињених нација за људска насеља (усвојена на седници Скупштине града од 15.04.2010); доступно на: http://www.ni.rs/uploads/file/2010revizija-strategije.pdf

Члан Центра Бранислав Стевановић је учествовао у изради Оперативног програма Ревизије Стратегије развоја града Ниша за период 2009-2020, 2009 (у коаторству са С. Стефановић, Н. Поповић и М. Станковић), усвојена на седници Скупштине града од 15.04.2010.); Пројекат финансиран од стране Владе Италије у оквиру СИРП Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији, уз техничку подршку УН-ХАБИТАТ Програма Уједињених нација за људска насеља (усвојена на седници Скупштине града од 15.04.2010); доступно на: http://www.ni.rs/uploads/file/operativni-program-2009-2011.pdf.

Члан Центра Драгана С. Захаријевски је била консултант и члан радних група за израду стратешких докумената: Локалне стратегије за младе (LSM) и Локалног плана акције (LPAM) за период 2010-2014; Стратегије за самозапошљавање жена у руралним деловима Града Ниша 2010-2015; Старатегија безбедности Града Ниша за период од 2017 до 2020.)

.

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

/

Istraživački resursi

Истраживачки тим Центра чини 13 доктора социолошких наука, два мастера социолога и два дипломирана социолога, два мастера социјалног рада и један мастер психологије. Поред тога, разграната мрежа сарадника из земље и региона омогућава ангажовање на пројектима стручњака из различитичих дисциплина (психологије, педагогије, економије, права, организационих наука, политичких наука, заштите животне средине), а теренска истраживања обављају обучени анкетари.

Центар је опремљен одговорајућом опремом за обављање истраживања у друштвеним наукама (рачунари, софтвери и слично), као и простором и опремом за организовање обуке, округлих столова, предавања, трибина, научних скупова.


 

Komercijalne usluge

Центар располаже материјалним и кадровским могућностима за пружање следећих услуга:
- израда методологије емпиријских истраживања (анкетна истраживања, дубински интервју, фокус групе, анализа садржаја, анализа секундарних извора);
- спровођење емпиријских и примењених истраживања у области политике, културе, медија, образовања, социјалне политике, развоја локалне заједнице, јавног мњења, привреде и тржишта рада);
- обука анкетара, интервјуера, модератора за фокус групе и слично;
- консултантске услуге при планирању и извођењу различитих истраживања у цивилном сектору и привреди.

Kontakt

Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу
Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш

Тел: 018 514 311
Факс: 018 514 310

isi@filfak.ni.ac.rs

https://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/departmani/sociologija
https://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/sociologija