hr logo

erasmus povelja logo

Пријава

Пријави се

Корисничко име *
Лозинка *
Запамти ме
Bonus Veren Siteler canlı casino deneme bonusu veren siteler 1xbet giriş superbetin Deneme Bonusu Veren Siteler sweet bonanza

medicinski FAKULTET


Glavni ciljevi i aktivnosti

U organizaciji naučnoistraživačkog rada Medicinskog fakulteta koncipirana je organizaciona jedinica za naučnoistraživački rad koja je statutarno definisana kao Naučnoistraživački centar za biomedicinu.

Naučnoistraživački centar za biomedicinu obuhvata:
Laboratoriju za elektronsku mikroskopiju,
Laboratoriju za funkcionalnu genomiku i proteomiku,
Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvo,
Laboratoriju za eksperimentalnu patologiju i imunologiju,
Laboratoriju za hromatografiju,
Laboratoriju za medicinsku dijagnostiku,
Odeljenje za eksperimentalnu medicinu
i Vivarijum.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Naučnoistraživačkom centru za biomedicinu se obavljaju osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, istraživanja u funkciji obrazovno-nastavne delatnosti, osposobljavanje kadra za naučnoistraživački rad, nastava iz programa doktorskih, specijalističkih i integrisanih studija, kao i usluge iz oblasti zdravstvene delatnosti.

Detaljnijiji prikaz je u ciljevima Laboratorija i Odeljenja Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu

.

 

 

 

 

Osoblje

Naučnoistraživački centar za biomedicinu (NICB) je organizaciona jedinica za naučnoistraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu koja objedinjuje poslove u oblasti naučnoistraživačke i zdravstvene delatnosti.

Naučnoistraživački centar za biomedicinu čine nastavnici, istraživači, saradnici i ostali zaposleni koji učestvuju u obavljanju poslova koji su u neposrednoj vezi sa biomedicinskim i interdisciplinarnim istraživanjima, kao i delokrugom rada centra.

 

Ključne reči

Genski polimorfizmi, Molekularna medicina, Genska ekspresija, Epigenetika, Farmakogenetika, Autoimunske bolesti, Trombofilije

In vitro, ćelijska kultura, matične ćelije, testiranje biomaterijala, biokompatibilnost, tkivno inženjerstvo, regenerativna medicina, biološki agensi, primarne kulture ćelija, ćelijske linije, citotoksičnost, genotoksičnost, protočna citometrija, imunofluorescenca, svetlosna mikroskopija, fagocitoza, makrofagi, masno tkivo, koštano tkivo

Nutrigenomics, epigenetics, histone modification, Xanthine oxidase, DNase, RNase, DPP4, MyD88, NF-kB, ERK kinase, AKT kinase, IRAK kinase, JNK kinase, CD26, Caspase1 , DAMP molecules, Programmed cell death-apoptosis (Bcl2, Bax), Nucleic acid metabolism (5’-nucleotidase, adenosine deaminase, DNase, RNase, AMP deaminase, HGPRT transferase), Circulating nucleotides and purines in cardiovascular diseases and hypertension, Free-radical induced oxidative modification of biomolecules (protein oxidative modification-AOPP, enzyme oxidative modification mechanisms, lipid peroxidation, DNA modification)

HPLC

transmisiona elektronska mikroskopija, skening elektronska mikroskopija, karakterizacija materijala, histopatologija

Imunski odgovor, subpopulacije limfocita, ćelijski antigeni, tkivni antigeni, autoantitela, in vitro testovi,
ELISA
Mitkovic, external fixation, selfdynamisable internal fixator, fractures, femur, tibia
Regeneracija kosti, histomorfometrija, ektopična osteogeneza, osteoreparacija, makrofagi, osteoinduktivnost, osteokonduktivnost, mezenhimske matične ćelije, krvne komponente, biomaterijal, implant, implantacija, defect femura, defect tivije, defect kalvarije, in vivo model, subkutani model
Nefrotoksičnost, nanolipozomi, oksidativni stres, antioksidanti, pacov
Citotoksičnost, genotoksičnosti, mutagenost, ekspresija gena
Fiziologija, Toksikologija, Nocicepcija, Neurofarmakologija, Imunologija, Etarska ulja,
Eksperimentalna medicina, fiziologija, toksikologija, nefrotoksičnost, selen, salicilna kiselina, izolovani organi, primarne ćelijske kulture, oksidativni stres, morfometrija, modeli nocicepcije, depresija, anskioznost, inflamacija, prirodni proizvodi, biljni ekstrakti, biološki efekti
Biologija ćelije, biotehnologija, biomedicinski inžinjering, miš, kunić, stromalna vaskularna frakcija, mezenhimske matične ćelije masnog tkiva (ADMSCs), mineralni matriks kosti, plazma obogaćena trombocitima, tkivno inženjerstvo kosti, regenerativna medicina, endotelske ćelije, osteogene ćelije, hidroksiapatit, biokompatibilnost, nanomaterijali, bioaktivni biomaterijali, vaskularizacija, osteogeni proces, modeli defekta kosti
Pacov, gentamicin, zeleni čaj, borovnica, oksidativni stres
Ugljen-tetrahlorid, antocijanini, hepatoprotekcija, hepatotoskičnost, nefroprotekcija, nefrotoksičnost

 

 

 

Ostvareni rezultati

Najvažniji rezultati su dati kao rezulatati Laboratorija i Odeljenja Naučnoistraživačkog centra za biomedicine.

http://www.biomedicina.edu.rs/sr_RS/publikacije/

 

Realizovani projekti

Svi istraživački projekti koji se rade na Medicinskom fakultetu se barem delom svoja istraživanja obavljaju u Laboratorijama i Odeljenjima Naučnoistraživačkog centra za biomedicine.

Trenutno nastavnici i saradnici učestvuju u realizaciji 40 projekta Ministarstva nauke.
Ukupan broj učesnika (nastavnika i saradnika) zaposlenih na Fakultetu koji su angažovani na svim navedenim projektima u tekućem ciklusu finasiranja je:
• Na projektima Ministarstva za resor nauke (6 projekata) čiji je nosilac Fakultet angažovano je 172 istraživača (nastavnika i saradnika)
• Na projektima Ministarstva za resor nauke (35 projekata) čiji su rukovodioci iz drugih NIO angažovano je 89 istraživača (nastavnika i saradnika)
• Na bilateralnom projektu između Republike Srbije i Crne Gore (2016-2018.) angažovano je 6 istraživača (nastavnika i saradnika)
• Na projektu SANU angažovano je 5 istraživača (nastavnika i saradnika)
• Na Internim projektima Medicinskog fakulteta u Nišu angažovano je 296 istraživača (nastavnika i saradnika).
Na projektima Ministarstva za resor nauke čiji je nosilac Fakultet angažovano je takođe: 7 istraživača pripravnika, 7 istraživača saradnika, 1 stručni saradnik i 24 stipendista Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja.

 

 

 

 

Realizovani prototipovi

Dati su kroz predstavljanje inovativnih potencijala Laboratorija i Odeljenja Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu, kao i istraživačkih timova Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

 

 

 

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

Dati su kroz predstavljanje inovativnih potencijala Laboratorija i Odeljenja Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu, kao i istraživačkih timova Medicinskog fakulteta Univerziteta u NišuIstraživački resursi

Laboratorije i Оdeljenja NICB raspolažu kapitalnom opremom, specijalizovanom opremom i opremom opšte namene. Deo sredstava za kupovinu opreme je dodeljivalo Ministarstvo nauke preko svojih javnih poziva, neka oprema je nabavljana na osnovu istraživačih projekata i iz sopstvenih sredstava Fakulteta, a jedan veći deo u vrednosti od 850.000 eura je dobijen iz sredstava Evropske Unije na račun HETIP projekta (High Education Teaching Infrastructure Project) za koji je Fakultet konkurisao 2010. godine.

Istraživački resursi i oprema se mogu videti na sledećim linkovima:

http://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/f-ul/rg-niz-ci-f-ul/c-n-ri/c-n-r-z-bi-dicinu

http://www.biomedicina.edu.rs/


 

 

 

Komercijalne usluge

U Naučnoistraživačkom centru za biomedicinu se obavljaju osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, istraživanja u funkciji obrazovno-nastavne delatnosti, osposobljavanje kadra za naučnoistraživački rad, nastava iz programa doktorskih, specijalističkih i integrisanih studija, kao i usluge iz oblasti zdravstvene delatnosti.

Kontakt

Prof. dr Stevo Najman
Institut za biologiju i humanu genetiku
Naučnoistraživački centar za biomedicinu
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Bul. Dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš
Telefon: +381184226644, lokal 235 i 126 Faks: +381184238770

E-mail:

http://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/n-s-sss-si/140-dr-n-i-42
http://www.biomedicina.edu.rs/